Mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen: achtergrond en adviezen voor landelijk beleid

Het is belangrijk de mentale gezondheid in Nederland structureel te verbeteren. Daarvoor is een integrale benadering nodig. In een vorig jaar gepubliceerde Kennissynthese beschreven we al dat mentale gezondheid sterk samenhangt met omstandigheden zoals inkomen en huisvesting. Dit noemt men de Mental Health in All Policies (MHiAP) benadering. In het rapport ‘Mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen’ benadrukken we de relevantie van de MHiAP benadering in het huidige beleidsklimaat en schetsen we de voordelen maar ook de uitdagingen voor implementatie. Dit rapport is ook een eerste advies hoe te starten met de implementatie van MHiAP.

Auteur L. Shields-Zeeman, A. Schaap, J. van Baar en N. Bos
Jaar

Pagina's

23

SKU AF2179
Category Rapporten

Ook interessant