Product EX0001

Handreiking casemanagement voor kinderen van verslaafde ouders

De handreiking voor de case management praktijk gericht op kinderen van verslaafde ouders is in het kader van Resultaten Scoren in december 2003 uitgekomen. Deze handreiking biedt concrete handvatten voor de invulling van de case management praktijken. Hij is gebaseerd op de huidige praktijken in Nederland en de eerder verschenen literatuurstudie over dit onderwerp. De inleiding behandelt een casus, het wettelijke kader en een korte beschrijving van dilemma's als drang en dwang. Tevens komt aan de orde dat het zowel om een preventief programma als een methodiek gaat. De kern van de handleiding behandelt het preventieve programma waarin de doelgroep, de doelstelling en de methoden en werkwijzen en interventies beschreven worden. De doelgroep bestaat uit kinderen van 0-18 jaar van ouders die aan alcohol en/of drugs verslaafd zijn of ander vormen van verslaving hebben en bedreigd worden in hun ontwikkeling. De doelstelling is bescherming en zorg voor kinderen van verslaafde ouders garanderen of tot stand brengen. Aan de hand van een casus komt elke fase van het werkproces in beeld. De nadruk ligt in het voorbeeld op jonge kinderen van 0-4 jaar. De verschillende fasen van het werkproces bestaan uit de contactfase, het opstellen van de behoefte- en probleeminventarisatie, de planfase, de interventiefase, de fase van het volgen van de interventies en de evaluatie. Elke fase is beschreven naar doel, activiteiten en methodisch handelen en aandachtspunten. In de randvoorwaarden staan praktische en beleidsmatige aspecten centraal. Voor een bereik van de gehele doelgroep is van belang: een goede inbedding in de eigen instelling, een regionaal sluitend beleidskader en een landelijk sluitend netwerk. Verder behandelt het toekomstperspectief de organisatorische afstemming met ontwikkelingen op het terrein van Bureaus Jeugdzorg en andere preventieactiviteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. In de bijlagen staan vele concrete voorbeelden van instrumenten en documenten zoals die in diverse praktijken gebruikt worden voor beschrijving van activiteiten, signalering en registratie.

Dit boek is te bestellen bij GGZ Nederland: 033 - 460 89 00.
Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
104
Productnummer
EX0001
Jaar van uitgave
2003
Auteur
Bool M

Dossier_KOPPKVO