Product AF0970

Documenten lokaal beleid Partnership Depressiepreventie

2007 - 2010

Het Partnership Depressiepreventie (PDP) werkt aan agendasetting van depressiepreventie bij lokaal beleid, professionals en publiek. Voor beleidsmakers zijn zes documenten en instrumenten beschikbaar. Deze zijn apart te downloaden (zie hieronder). De eerste vijf zijn eveneens gebundeld te downloaden en te koop (zie linkerkolom).

1. Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie. Instrument voor lokale beleidsmakers (34 p.)
Beleidscyclus – samenwerking organisaties – stappenplan

2. Ondersteuningsprogramma's bij lokaal beleid voor depressiepreventie (18 p.)
Behoefte beleidsondersteuning – rollen (klerk, koopman, komminukator) – aanbevelingen

3. Visie op lokale depressiepreventie. Naar een integrale visie op preventie en gezondheidsbevordering, leefstijl en psychisch welbevinden. Discussienotitie (12 p.)
Depressiepreventie valt onder bevordering psychisch welbevinden en gezonde leefstijl – verbinding met WMO

4. Fasen van ketenaanpak en facetten van preventie, een model. Een werkmethode bij de integrale aanpak depressiepreventie (IAD) ouderen (20 p.)
Collectieve preventie in 1e lijn – structuur – ROS – vraaggerichte attitude

5. Overzicht lokale interventies depressiepreventie. Een format (28 p.)
Aanbevelingen opzet lokaal/regionaal overzicht beschikbare interventies – leeflijn
 
6. Lokale samenwerking depressiepreventie. Ervaringen uit de praktijk
Bundeling van voorbeelden samenwerking – jeugd – volwassenen

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
124
Productnummer
AF0970
Jaar van uitgave
2010
Auteur
Partnership Depressiepreventie

Gratis download