Trimbos-instituut 25 jaar

Het Trimbos-instituut staat al 25 jaar voor wetenschappelijk onderbouwde kennis over mentale gezondheid en over het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Kennis die aansluit bij de behoefte van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. En kennis die nodig is om het leven in Nederland veiliger en inclusiever te maken.

Kijk het symposium terug naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan.

Mijlpalen en uitdagingen

Trimbos-bestuurder Bert van der Hoek gaat in gesprek over mijlpalen en uitdagingen met vier goede bekenden van het instituut.

Betrouwbare kennis met maatschappelijke impact

Het 25-jarig bestaan was reden voor voorzitter van de Raad van Bestuur Bert van der Hoek om in gesprek te gaan met vier belangrijke partners uit de praktijk. Hij vroeg hen naar de belangrijkste resultaten van het instituut in de afgelopen 25 jaar en wat daarvan de maatschappelijke relevantie is. Ze gaven ook advies voor de toekomst.

Pauline Meurs-4

“Kennis over de GGZ is van belang voor het welbevinden van de samenleving”

Dat zegt prof.dr. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij stelt dat het Trimbos-instituut heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van psychische kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan voor de maatschappij. Ze adviseert het instituut dan ook om ook in de toekomst álles te blijven onderzoeken wat met geestelijke gezondheid te maken heeft.

> Lees meer of bekijk de video

Charles Wijnker-4

“De belangrijkste prestaties zijn de advisering over de preventie van roken en problematisch alcoholgebruik”

Charles Wijnker stapte onlangs van een directiefunctie bij VWS over naar het RIVM. Hij waardeert vooral de betrokkenheid van het Trimbos-instituut bij de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord. Hij vindt de combinatie van wetenschappelijke kwaliteit met praktische toepasbaarheid een bijzondere kwaliteit van het instituut.

> Lees meer of bekijk de video

Jan Walberg-4

“Houd de vinger aan de pols van de geestelijke gezondheid, vooral van jonge mensen”

Volgens emeritus hoogleraar en oud-directeur Jan Walburg zijn de ‘monitors’, zoals de Nationale Drug Monitor, van grote waarde, omdat daarin jarenlang gegevens werden verzameld. Maar het blijft volgens hem niet alleen bij het verzamelen van kennis, het gaat vooral om het toepassen van die kennis in de samenleving.

> Lees meer of bekijk de video

Henk Garretsen-3

“Blijf kennis ontwikkelen én implementeren over gebruik van alcohol, tabak en drugs en over mentale gezondheid”

Emeritus hoogleraar Henk Garretsen is lid van de Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut. Hij raadt het instituut aan om gewoon door te gaan met het ontwikkelen van betrouwbare kennis op het grensvlak van wetenschap, praktijk en beleid en zo de stabiele partner voor de samenleving te blijven die het instituut al 25 jaar is.

> Lees meer of bekijk de video