Digitale factsheet

Digitale factsheet

Roken: een aantal feiten op een rij

Laatst gewijzigd op: 27 mei 2024

Feiten over stoppen met roken worden regelmatig gebruikt op websites en in folders. Maar waar zijn deze feiten op gebaseerd? In deze factsheet heeft het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging vaak gezochte feiten over roken verzameld en uitgelegd waarop de feiten gebaseerd zijn.

Helpt roken tegen stress?

Nee, roken veroorzaakt juist stress. Toch hebben mensen die roken het gevoel dat ze door het roken rustiger worden. Dat zit zo: bij roken komt nicotine het lichaam binnen. Als iemand vaker rookt, raakt het lichaam gewend aan de nicotine. Wanneer er een tijdje niet wordt gerookt, zorgt het tekort aan nicotine voor een onplezierig gevoel (ontwenningsverschijnselen). Dat voelt als stress. Door te roken verdwijnt het onplezierige gevoel voor een korte periode. Totdat het nicotinepeil weer daalt en de roker opnieuw last krijgt van ontwenningsverschijnselen.

Nee. Door roken krijg je juist stress.

Wat is de beste manier om te stoppen met roken?

Er zijn verschillende manieren om te stoppen met roken. Mensen die gedragsmatige begeleiding krijgen van bijvoorbeeld een stoppen-met-rokencoach hebben een grotere kans om succesvol te stoppen met roken. Dit kan één op één of in een groep. Medicijnen kunnen in combinatie met begeleiding de kans op slagen nog meer vergroten.1Lancaster T, Stead LF. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. April 20052Stead LF, Lancaster T. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. April 2005.3Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R, Lancaster T. Telephone counseling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. Augustus 20134Siu, AL. Behavioral and Pharmacotherapy Interventions for Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Women: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2015;163(8), 622-634.

Met begeleiding stoppen mensen die roken vaker succesvol.

Hoeveel rokers zijn van plan om ooit te stoppen met roken?

Meer dan de helft van de mensen die roken is van plan om ooit te stoppen met roken (54%). Bijna 1 op de 3 mensen die roken weet niet of ze ooit gaan stoppen (31%). Ongeveer 15% van de mensen die roken zegt niet van plan te zijn om ooit te stoppen.

54% is van plan om ooit te stoppen met roken

Hoeveel kinderen beginnen in Nederland jaarlijks met roken?

Naar schatting zijn in 2021 ongeveer 15.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) begonnen met dagelijks roken van tabakssigaretten.1Waarom 365 stadsbussen vol met rokende jongeren reden vormt tot actie – Trimbos-instituut.Dat zijn meer dan 40 kinderen per dag. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar om te berekenen hoeveel kinderen er dagelijks beginnen met e-sigaretgebruik (vapen).

>40 kinderen per dag beginnen met roken

Welk opleidingsniveau hebben de meeste rokers?

Binnen de groep mensen met een praktische opleiding, roken relatief meer mensen (23%) dan binnen de groep mensen met een middelbare opleiding (21%) of hogere opleiding (14%). Maar in absolute aantallen is dit niet de grootste groep. Als je kijkt naar de absolute aantallen, dan hebben de meeste rokers een middelbare opleiding.

Van de mensen die in 2022 wel eens rookten, had 40% een middelbare opleiding (1.055.000 mensen). Ongeveer 30% had een hogere opleiding (786.000 mensen) en ongeveer 29% had een praktische opleiding (770.000). De groep met een praktische opleiding bestaat dus – in absolute zin – uit het minste aantal mensen. Maar in deze groep zitten dan wel weer relatief de meeste dagelijkse rokers, voor wie het moeilijker is om te stoppen met roken.

Als je kijkt naar het totaal aantal rokers, dan hebben de meeste rokers een middelbare opleiding.

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door roken?

Elk jaar sterven in Nederland meer dan 19.000 mensen doordat ze zelf hebben gerookt. Het RIVM berekent aan de hand van sterftecijfers van het CBS ieder jaar hoeveel mensen zijn gestorven door roken. In 2019 waren dit naar schatting 19.272 mensen, waarvan 11.766 mannen en 7.506 vrouwen. De meesten stierven aan longkanker (naar schatting 8.387), COPD (naar schatting 5.248) of coronaire hartziekten (naar schatting 1.170). In totaal sterven minimaal 20.000 mensen in Nederland per jaar door roken en meeroken. Bekijk ook de vraag ‘Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door meeroken?’.

>19.000 mensen sterven per jaar doordat ze zelf hebben gerookt

Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door meeroken?

Elk jaar sterven in Nederland naar schatting 1060 mensen door meeroken. Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers. Naar schatting worden elk jaar minimaal 15.500 mensen in Nederland ziek door meeroken. De meeste mensen die meeroken worden ziek of overlijden door hartziekten of een beroerte.

1060 mensen sterven per jaar naar schatting doordat ze hebben meegerookt

Hoeveel baby's sterven er jaarlijks doordat de moeder tijdens de zwangerschap rookt?

In 2021 zijn naar schatting tussen de 19 en 30 baby’s overleden doordat hun moeder tijdens de zwangerschap heeft gerookt. Dit gaat om sterfte tijdens een zwangerschap van ten minste 24 weken en tot 4 weken na de geboorte. Dit heet de perinatale sterfte.

Naar schatting overlijden tussen de 19 en 30 baby’s per jaar doordat de moeder rookte tijdens de zwangerschap.

Wat kost roken de maatschappij?

Roken kost de maatschappij ongeveer 33 miljard euro per jaar. Dat is in 2013 berekend.1Kok L, Berden C, Koopmans C. Kosten van roken. Publicatienr. 2015-53. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek; 2016. Omgerekend is dat ongeveer 2.000 euro per inwoner per jaar.1Kok L, Berden C, Koopmans C. Kosten van roken. Publicatienr. 2015-53. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek; 2016. De kosten van roken voor de maatschappij worden bepaald door de kosten en baten van roken voor verschillende maatschappelijke sectoren samen te voegen. Hierbij is onder andere gekeken naar de kosten en baten van de productie van rookwaren. Kosten zijn bijvoorbeeld verminderde gezondheid en kwaliteit van leven, zorgkosten door ziekte en sterfte en verminderde arbeidsproductiviteit door rookpauzes en ziekte. Baten zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid, opbrengsten van accijnzen en btw van tabaksproducten, minder pensioenkosten en zorgkosten door vroegtijdige sterfte en het ‘rookgenot’ van de roker.

33.000.000.000 euro per jaar

Wat kost roken voor de roker zelf?

De kosten van roken voor de roker zelf, worden verdeeld in directe en indirecte kosten.

De directe kosten zijn wat de roker zelf uitgeeft aan roken. Gemiddeld rookt een roker 9,5 sigaretten of shagjes per dag. De directe jaarlijkse kosten van roken in 2024 zijn dan voor de gemiddelde roker €1.924,50. Iemand die dagelijks rookt (gemiddeld 12,2 sigaretten per dag) is gemiddeld €2.471,42 per jaar kwijt aan roken.

Mensen die roken zijn vaker ziek, leven minder jaren in goede gezondheid en gaan eerder dood. Dit zijn indirecte kosten van roken. Het grootste deel van deze indirecte kosten bestaat uit de waarde die aan verloren levensjaren en gezondheidsverliezen wordt toegekend. Per roker gaat dit gemiddeld om €10.431 per jaar. In 2013 bedroegen de totale kosten van gezondheidsverlies door roken voor alle rokers in Nederland 33,9 miljard euro.1Polder JJ, van Gils PF, Kok L, Talhout R, Feenstra T. De rekening van roken. Tijdschr. voor Geneeskd. 2017;161, D833.2Kok L, Berden C, Koopmans C. Kosten van roken. Publicatienr. 2015-53. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek; 2016.

De gemiddelde roker is per jaar €1.924,50 kwijt aan tabak. Daarnaast kost het de roker vooral gezondheid en levensjaren.