Sociale component

Mentale gezondheid wordt onder anderen gekenmerkt door de wijze waarop een individu zich tot anderen verhoudt. Dit is de sociale component van mentale gezondheid.

Bij de sociale component van de definitie van mentale gezondheid  wordt onderscheid gemaakt in erbij horen en meedoen, sociaal functioneren, en empathie.

Hieronder worden de bouwstenen van de sociale component omschreven.

Erbij horen en meedoen betekent dat je je onderdeel voelt en bent van de samenleving. Zo voel je je gesteund door anderen, heb je toegang tot een sociaal netwerk, en neem je deel aan de maatschappij, bijvoorbeeld via school, werk of sport.

Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld ...

Lees meer >

Actueel