Persoonlijke component

Mentale gezondheid wordt onder anderen gekenmerkt door de wijze waarop een individu zich verhoudt tot zichzelf. Dit is de persoonlijke component van mentale gezondheid.

Bij de persoonlijke component van de definitie van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in mentale vaardigheden, een positief zelfbeeld, tevredenheid, je goed voelen, persoonlijke ontwikkeling, doelbewust leven, in balans zijn, en een positieve levenshouding.

Hieronder worden de bouwstenen van de persoonlijke component omschreven.

Mentale vaardigheden omvatten het vermogen om je eigen gevoelens en gedachten in goede banen te leiden. Het gaat bijvoorbeeld om het vermogen tot zelfreflectie, het goed kunnen omgaan met druk, stress, uitdagingen en teleurstellingen, en weten wat je moet doen als je niet zo goed in je vel zit.

Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld ...

Lees meer >

Actueel