Perceptieve component

Mentale gezondheid wordt onder anderen gekenmerkt door de wijze waarop er naar wordt gekeken en hoe hieraan persoonlijk en in de maatschappij betekenis wordt gegeven. Dit is de perceptieve component van mentale gezondheid.

Bij de perceptieve component van de definitie van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in het denkbeeld over mentale gezondheid, de eigenschappen van het concept, en de afwezigheid van psychische klachten.

Hieronder worden de bouwstenen van de perceptieve component omschreven.

Denkbeeld over mentale gezondheid geeft aan hoe mentale gezondheid wordt beleefd en begrepen. Bijvoorbeeld dat psychische klachten niet altijd als probleem worden gezien, of dat de betekenis van mentale gezondheid afhankelijk is van de context, of dat mentale problemen gepaard gaan met taboe en stigma.

Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld ...

Lees meer >

Actueel