Functionele component

Mentale gezondheid wordt onder anderen gekenmerkt door wijze waarop een individu handelt, zich gedraagt of opstelt in het dagelijks leven. Dit is de functionele component van mentale gezondheid.

Bij de functionele component van de definitie van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in persoonlijke grenzen stellen, persoonlijke hulpbronnen, dagelijks functioneren, en actieve houding.

Hieronder worden de bouwstenen van de functionele component omschreven.

Persoonlijke grenzen stellen gaat over het erkennen van de eigen grenzen en daarnaar handelen: grenzen in wat je kunt én wat voor jou belangrijk is. Hierdoor durf je bijvoorbeeld hulp te vragen als het nodig is, kun je de dingen doen die voor jou belangrijk zijn, en kun je ook dingen laten waarvan je weet dat die niet goed zijn voor jezelf.

Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld ...

Lees meer >

Actueel