HEE-activiteiten

HEE biedt maatwerk, advies en training vanuit een ervaringsdeskundig perspectief.

Trainingen, werkgroepen en implementatie

Het HEE-programma biedt een breed aanbod aan zelfhulpgroepen, studiedagen, trainingen, en themabijeenkomsten. Ze kunnen deel uit maken van een transitieprogramma naar een meer herstelondersteunende organisatie of apart worden ingekocht.

Geen organisatie?
Het aanbod op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor organisaties die HEE-activiteiten willen inzetten. Wilt u deelnemen aan een HEE-cursus? Vraag dan naar het aanbod en de mogelijkheden bij uw regionale ggz-instelling.

Herstel voor mensen met ontwrichtende ervaringen

Deze activiteiten helpen mensen die door gebeurtenissen in hun leven beschadigd zijn. Ze leren die gebeurtenissen een plek te geven en weer in verbinding te komen met mensen om hen heen en de samenleving.

Scholing en ondersteuning voor ervaringsdeskundigen

Scholing en ondersteuning van hulpverleners en ondersteuners

Scholing in herstel ondersteunende zorg voor management

Het management dient altijd betrokken te zijn bij het inkopen van activiteiten van HEE, omdat herstelgericht werken vaak (nog) niet synchroon loopt met de reguliere werkwijze.

Dit is van belang om te zorgen dat de veranderingen die ontstaan bij de deelnemers aan trainingen in het team en de organisatie geborgd worden en dat zij ondersteuning krijgen bij het doorvoeren van noodzakelijke condities om op de ingeslagen weg door te gaan.

WRAP is zelfhulp

WRAP is een zelfhulpprogramma dat uit de VS naar Nederland is gehaald. Daarmee zijn we deel van een wereldwijde beweging die WRAP inzet voor het werken aan je eigen herstel, met inzet van eigen regie. Wij werken volgens de richtlijnen van het Copeland Center.

Alles over WRAP

Implementatie

De producten van HEE winnen aan kracht en kunnen elkaar versterken als er vanuit verschillende lagen in de organisatie vanuit dezelfde visie wordt samengewerkt.

Daarom bieden we ondersteuning bij de implementatie van HEE. Het kan gaan om:

  • het verankeren van herstelactiviteiten voor cliënten
  • het scholen van ervaringsdeskundigen om cursussen of interventies zelf te gaan uitvoeren
  • intervisiesessies voor ervaringsdeskundigen om hen op langere termijn te ondersteunen in hun werk
  • het scholen van verschillende lagen in de organisatie van zorgvragers, medewerkers, en of managers
  • adviezen met betrekking tot de veranderingen die in de organisatie doorgevoerd moeten worden om duurzame veranderingen te bewerkstelligen

De activiteiten kunnen op verschillende doelen gericht zijn, zoals:

  • het omschakelen naar herstelondersteunend werken binnen de gehele organisatie of een deel daarvan
  • het initiëren of ondersteunen van de inzet ervaringsdeskundigheid in de organisatie
  • het opzetten van een herstelacademie
  • implementatie van WRAP binnen de organisatie volgens de richtlijnen van het Copeland Center

Het implementatietraject kan ondersteund worden door het Centrum voor Implementatie van het Trimbos-instituut, met bijvoorbeeld (implementatie)onderzoek, of andere tools.

Maatwerk en contact

Alle producten van HEE kunnen op maat worden gemaakt in overleg met de opdrachtgevers.

Interesse in een HEE-training? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.