Bijtende Bende: gevolgen van drugsafval ervaren

Vragen?

featured_image
Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert

In ‘Bijtende Bende’ ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugsafval op het milieu. Via een interactief spel waarin verschillende perspectieven worden meegenomen leggen bezoekers de link tussen drugsvaten die aangetroffen zijn in het bos en het bestellen van een pilletje.

Gaandeweg verzamelen zij steeds meer informatie over drugsproductie en milieuschade. Na afloop wordt gemeten in hoeverre de ervaring bijdraagt aan veranderingen in onder meer de bewustwording en houding van de bezoekers.

Doel is het bewustzijn over de milieuschade vergroten en onderzoeken of, en zoja in hoeverre drugsgebruikers zich verantwoordelijk voelen voor drugsdumpingen. Door hierover een maatschappelijke discussie aan te wakkeren wordt verkend of het adresseren van de medeverantwoordelijkheid een kansrijke insteek is voor de preventie van drugsgebruik.

Milieu versus gezondheid?

Waar het Trimbos-instituut normaliter drugsgebruik ontmoedigt vanuit gezondheidsperspectief wordt tijdens de Dutch Design Week een nieuwe insteek verkend. Speelt bewustwording van milieuschade door drugsgebruik een rol bij het wel of niet (gaan) gebruiken van drugs?

Om het gesprek hierover aan te gaan ontwikkelde het Trimbos-instituut in samenwerking met natuurbeschermers, de politie en ontwerpers een Immersive Room genaamd ‘Bijtende Bende’. De Immersive Room maakt deel uit van een breder scala van activiteiten van het Trimbos-instituut over dit onderwerp in 2019 en 2020.

Betrokken partners

  • Aanjaagteam Ondermijning (opdrachtgever)
  • Trimbos-Instituut (projectleider)
  • TinQwise Immersive (ontwikkeling Immersive Room)
  • Brabants Landschap (advies)
  • Behavorial Designers (advies)
  • Politie (advies)

Wat was de ervaring van bezoekers?

Blog: Bijtende Bende: to be continued….!