Nieuws |

Bijtende Bende Next Level: meer kennis over drugsafval en milieuschade

Bijtende Bende Next Level: meer kennis over drugsafval en milieuschade

Meer bewustwording over de problematiek en gevolgen van drugsafval in de natuur. Dat is het doel van Bijtende Bende. Met een nieuwe website, een social media campagne, een audiotour langs drugsdumplaatsen op het terrein van het Brabants Landschap én een livestream op 26 november wordt hier de komende maand een nieuwe impuls aan gegeven.

Website en social media campagne

In de aanloop naar de livestream is vandaag de website bijtendebende.nl gelanceerd met daarop onder meer een interactief spel waarin de link gelegd wordt tussen drugsvaten die aangetroffen zijn in het bos en het bestellen van een pilletje. De website bevat tevens achtergrondinformatie over de impact van drugsafval in de vorm van video’s, podcasts en artikelen. Ook is het Trimbos-instituut de samenwerking aangegaan met een aantal nieuwe partners die de komende tijd onder meer via Instagram een eigen bijdrage zullen leveren aan het vergroten van de bewustwording over milieuschade door drugsafval.

Audiotour Brabants Landschap

In samenwerking met de VVV Noord Oost Brabant is op het terrein van Brabants Landschap een audiotour ontwikkeld over de problematiek en gevolgen van drugsafval in de natuur. Wat is drugsafval precies? Waar komt het vandaan? En welke problemen ontstaan er als gevolg van lozing en dumping?  De route loopt onder meer langs de rioolwaterzuivering in Haaren en langs een plek waar ooit een lozing is geweest.

Media en drugsafval
De illegale productie van synthetische drugs kan zorgen voor milieuschade. Regelmatig verschijnen er berichten in de media over schadelijk drugsafval dat is gedumpt in de natuur of geloosd in het riool. Wat steekt hier achter en wat zijn de gevolgen hiervan? Speelt bewustwording van deze gevolgen een rol bij de keuze om al dan niet synthetische drugs te gebruiken? Of leidt de koppeling van drugsgebruik aan milieuvervuiling tot stigmatisering van gebruikers?

26 november: livestream

In samenwerking met Studium Generale van de Technische Universiteit Eindhoven wordt  donderdag 26 november 2020 om 20.00 uur een livestream  over drugs en milieuschade door drugsafval aangeboden, gepresenteerd door Nellie Benner. Experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek, criminologie en drugsgebruik gaan in gesprek over de problematiek rond drugsafval. Voor kijkers is het mogelijk live vragen te stellen. Doel is te onderzoeken in hoeverre bewustwording van milieuschade door drugsafval een rol speelt bij de houding van jongvolwassenen omtrent het wel of niet gebruiken van synthetische drugs.


Bijtende Bende is een initiatief van het Trimbos-instituut in samenwerking met verschillende partners die de bewustwording rondom milieuschade door drugsafval willen vergroten en is ontwikkeld met financiering van het Aanjaagteam Ondermijning.


 

Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert