Invloed van alcohol op COVID-19

Wat weten we over de invloed van het drinken van bier, wijn en sterke drank op het coronavirus? Een directe link is nog niet te leggen, maar er zijn wel aanwijzingen dat alcoholgebruik indirect een nadelige invloed heeft.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Momenteel is er nog weinig bekend over de relatie tussen alcoholgebruik op COVID-19. De beperkte studies laten zien dat er geen sterk bewijs bestaat tussen alcoholgebruik en de vatbaarheid voor COVID-19, het ziektebeloop van COVID-19 en een verhoogde kans op sterfte door COVID-19 [1]. Er zijn wel aanwijzingen dat alcoholgebruik indirect invloed heeft op het ziektebeloop van COVID-19. We proberen dat hier te verklaren aan de hand van de beschikbare kennis over de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik. (Lees meer over alcohol en de lichamelijke gezondheid).

Immuunsysteem, weerstand en herstelvermogen

Overmatig en zwaar drinken, waaronder binge drinken, hebben tot gevolg dat het immuunsysteem slechter functioneert waardoor de weerstand lager wordt [1, 3, 4]. (Lees meer over alcohol en het immuunsysteem en over alcohol, weerstand en luchtweginfecties) Een verlaagde weerstand kan leiden tot een ernstiger verloop van infectieziektes en tot complicaties zoals longontsteking. Bovendien vertraagt alcoholgebruik het herstel [3]. Vanwege dit negatieve effect op het immuunsysteem waarschuwen deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation of WHO) tegen het drinken van alcohol tijdens de coronacrisis [5].

Hart- en vaatziekten en diabetes type 2

Overmatig en zwaar drinken hangen samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. En juist deze twee chronische aandoeningen zijn geassocieerd met een ernstiger verloop van COVID-19 [6]. Ook mensen die al eerder door hun alcoholgebruik gezondheidsschade zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2 hebben opgelopen, lopen een grotere kans op een ernstiger ziekteverloop na infectie met het coronavirus.

Werking van medicijnen

Alcohol kan de werking van medicijnen verminderen of juist versterken [7], ook van medicijnen die nodig zijn voor de bestrijding van ziektesymptomen. Door alcoholgebruik is er een kans dat medicijnen minder of niet optimaal werken. Ook is er een grotere kans op negatieve bijwerkingen van medicijnen.

Mannen, vrouwen en leefstijl

Er blijken veel meer mannen dan vrouwen op de intensive care (IC) te worden opgenomen voor COVID-19 [8]. Dit komt deels door biologische man-vrouwverschillen in de werking van het immuunsysteem. Daarnaast is het ook mogelijk dat leefstijlfactoren (alcohol, roken, bewegen, voeding) een rol spelen. Mannen roken en drinken over het algemeen meer dan vrouwen en hebben vaker obesitas [9]. De rol van leefstijlfactoren bij corona en de specifieke rol van alcohol hierbij moet nog nader worden onderzocht.

Referenties

1. Meijerink, M., Pelle, T., de Frel. D. L., Bosch-Elberse, K. E. M., van Bilsen, J. H. M. (2021). Invloed van leefstijlfactoren op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19. Geraadpleegd van https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Rapportage_Leefstijl_en_COVID-19.pdf.
2. Calina, D., Hartung, T., Mardare, I., Mitroi, M., Poulas, K., Tsatsakis, A, Rogoveanu, I., Docea, A.O. (2021). COVID-19 pandemic and alcohol consumption: Impacts and interconnections. Toxology Reports, 8, 529-535.
3. Sarkar, D., Jung, M. K., & Wang, H. J. (2015). Alcohol and the immune system. Alcohol research: current reviews, 37(2), 153.
4. Afshar, M., Richards, S., Mann, D., Cross, A., Smith, G. B., Netzer, G., ... & Hasday, J. (2015). Acute immunomodulatory effects of binge alcohol ingestion. Alcohol, 49(1), 57-64.
5. Independent. (2020) Coronavirus: Alcohol is ‘unhelpful coping strategy’ for lockdown, WHO says. Geraadpleegd van https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-alcohol-world-health-organisation-drugs-addiction-mental-health-lockdown-a9428546.html.
6. Emami, A., Javanmardi, F., Pirbonyeh, N., & Akbari, A. (2020). Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1).
7. Kuerbis, A., Sacco, P., Blazer, D. G., & Moore, A. A. (2014). Substance abuse among older adults. Clinics in geriatric medicine, 30(3), 629-654.
8. RIVM. (2020). Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 24 maart 2020. Geraadpleegd van https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%2024%20maart%202020.pdf.
9. NHG (2015). Man-vrouwverschillen in leefstijl. Geraadpleegd van https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/bijlage_1_zorgmodule_leefstijl.pdf.