Richtlijnen en standaarden problematisch alcoholgebruik

De rol die de huisarts kan spelen bij het signaleren en behandelen van stoornissen in het gebruik van alcohol is groot. Screening en kortdurende interventies binnen de huisartsenpraktijk zijn bewezen effectief. In de hier genoemde standaarden en richtlijnen wordt beschreven wat deze rol precies inhoudt en waaraan goede zorg voor mensen met (beginnende) alcoholproblemen moet voldoen.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

Deze zorgstandaard beschrijft voor alle partijen in de (eerstelijns-) GGZ en verslavingszorg hoe goede zorg en ondersteuning bij (beginnende) alcoholproblemen eruit zou moeten zien. De standaard is bedoeld voor professionals en opgesteld vanuit patiëntperspectief. Aan de orde komen preventie, vroegsignalering, behandeling, zorg en actief herstel voor mensen met (beginnende) alcoholproblematiek. Ook beschrijft de standaard hoe deze zorg in goede onderlinge samenhang kan worden aangeboden.

Ga naar Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving (2017) of bekijk de samenvatting van de zorgstandaard of de samenvattingskaart.

NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik

Deze standaard geeft de huisarts richtlijnen voor herkennen en diagnostiek van problematisch alcoholgebruik en het te volgen beleid. De standaard richt zich op de preventie van lichamelijke, psychologische en sociale problemen door het gebruik van alcohol door vroegtijdige herkenning en behandeling.

Ga naar de NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik.

LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Stoornissen in het gebruik van alcohol is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). Met deze LESA wordt beoogd betere zorg te verlenen aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol (problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en afhankelijkheid van alcohol). Bovendien is een lijst met aandachtspunten opgenomen om het maken van regionale werkafspraken tussen huisartsen en verslavingsartsen te bevorderen.

Download de LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol (2010) (pdf).

Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

Links