Implementatie screening en kortdurende interventies op SEH

Het implementeren van screening en kortdurende interventies op de SEH is uitdagend. Er zijn veel mensen binnen en buiten de SEH bij betrokken die hier elk een eigen rol in hebben. Daarom is het belangrijk zorg te dragen voor een goede implementatie door middel van een gespecificeerd plan dat toegespitst is op de lokale omstandigheden en de betrokken partijen en personen.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Het Trimbos-instituut en VeiligheidNL doen een aantal aanbevelingen voor succesvolle implementatie van screening en kortdurende interventies op de SEH dat gebaseerd is op onderzoek naar randvoorwaarden en succesfactoren [1].

Ownership

Een belangrijke voorwaarde is dat het hoofd van de SEH of de zorgmanager betrokken is én overtuigd is van de meerwaarde. Deze persoon moet de rest van de afdeling kunnen enthousiasmeren en aansturen.

Project Start Up met multidisciplinair team en externe partners

Om te bepalen hoe de screening en toeleiding naar kortdurende interventies op de SEH precies vorm krijgt, is een Project Start Up (PSU) met alle betrokkenen van binnen en buiten het ziekenhuis aan te bevelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de keuzematrix korte interventies alcohol.

Training en instructie

Met instructiemomenten kunnen alle zorgprofessionals goed geïnformeerd, gemotiveerd en geïnstrueerd worden. Door daadwerkelijk te oefenen (door middel van filmpjes of rollenspelen) kan ervoor gezorgd worden dat mensen zich hier comfortabel bij voelen.

Aandacht en monitoring

Continue aandacht en monitoring is nodig. Terugkoppeling van de resultaten van de activiteiten (bijvoorbeeld over het screeningspercentage of het aantal doorverwijzingen) werkt hierbij motiverend.

Keep it simple!

Op SEH’s is een grote werkdruk en krijgt behandeling prioriteit boven preventie. Screening en kortdurende interventies moeten daarom kort en makkelijk uitvoerbaar zijn en dicht aansluiten bij het bestaande medische proces.

Daarnaast heeft het Platform Vroegsignalering Alcohol in 2014 een Factsheet gemaakt met daarin een stappenplan voor implementatie van screening en kortdurende interventies op de SEH met daarin handvatten voor de voorbereiding, uitvoering, borging en verspreiding [2].

Meer informatie

Links

  • E-learning - Bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt
    Het KNMG heeft in samenwerking met het Partnership Vroegsignalering Alcohol en Medisch Contact de e-learning ‘bespreekbaar maken van alcoholgebruik van de patiënt’ ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor artsen die in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met klachten van patiënten die mogelijk (mede) veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik. De module behandeld onder andere hoe een arts het alcoholgebruik ter sprake kan brengen en hoeveel alcohol te veel is.

Referenties

  1. Vogels, N., Klein Wolt, K. & Hasselt van, N. (2017) De SEH als plek voor screening en kortdurende interventie voor alcohol en drugs? Utrecht: Trimbos-instituut/Amsterdam: VeiligheidNL.
  2. Platform Vroegsignalering Alcoho. (2014). Alcohol screening en korte interventies – implementatie tweede lijn.