Wij steunen de campagne voor een dementievriendelijk Nederland

Wij steunen de campagne voor een dementievriendelijk Nederland

Het Trimbos-instituut steunt de campagne ‘Laat ze niet staan’ van Samen dementievriendelijk. Binnen onze organisatie verzamelen wij steunbetuigingen onder medewerkers en bezoekers voor een dementievriendelijke samenleving, waarvoor wij en Samen dementievriendelijk ons hard maken.

Want er leven op dit moment in Nederland 270.000 mensen met dementie. Het wordt volksziekte nummer 1 en dus krijgen we er allemaal mee te maken: op ons werk, in de straat of in onze familie.

Wij zijn niet de enige organisatie die meedoet. Ruim 100 andere organisaties, 75 AH-filialen en meer dan 150 ambassadeurs zetten zich in om tijdens de campagneweken, 28 augustus tot 18 september, zoveel mogelijk steunbetuigingen op te halen. Hoe wij als maatschappij omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. In de campagne ‘Laat ze niet staan’ laat Samen dementievriendelijk het belang van een dementievriendelijke samenleving zien. Een campagnefilmpje wordt verspreid via social media kanalen en een spotje op de landelijke en regionale televisie.

Het tijdstip voor de campagne is niet toevallig gekozen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht is dit het moment om aandacht te vragen voor een dementievriendelijke samenleving. Hoe groter het aantal steunbetuigingen, hoe sterker het pleidooi bij gemeenten om meer begrip, aandacht en betere hulp te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Samen dementievriendelijk is een samenwerking van Alzheimer Nederland, pensioenorganisatie PGGM en het Ministerie van VWS, in het kader van het Deltaplan Dementie. Bij de actie ‘Laat ze niet staan’ is ook de organisatie WeHelpen betrokken. Dit is een platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning elkaar kunnen vinden.

Steun jij deze actie?

Teken de steunbetuiging op www.laatzenietstaan.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)