Nieuws |

Visiedocument Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek

Visiedocument Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek

Op 11 juni presenteerden GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en gemeenten in Oost-Gelderland een gezamenlijk visiedocument voor de ambulantisering van de GGZ en de verbetering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de regio.

Daarmee is de regio één van de eerste in Nederland waar partijen de handen ineen geslagen hebben om samen plannen te maken voor het toekomstige zorglandschap voor deze groep. Het visiedocument is opgesteld in samenspraak met regionale cliënten- en familie-organisaties en met ondersteuning vanuit het Trimbos-instituut.

Ontwikkelagenda 2015-2018
In het visiedocument wordt een gezamenlijke ontwikkelagenda 2015-2018 gepresenteerd.  Daarin worden ambities uitgesproken over de afbouw en kwaliteitsverbetering van opname- en verblijfsvoorzieningen, de afbouw en differentiatie van woonvoorzieningen, de toegankelijkheid van betaalbare woningen, verbetering van de psychologische hulp aan mensen met ernstige psychische aandoeningen, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van (F)ACT, netwerkontwikkeling rond gezondheidszorg, sociale steunstructuren en ondersteuning bij participatie en stigmabestrijding.

Daarnaast zijn ambities geformuleerd rond het vereenvoudigen van de bekostiging, het organiseren van afstemming en regie en monitoring van de uitvoering en voortgang van de ontwikkelagenda. Voor de verschillende onderdelen van de ontwikkelagenda zijn accounthouders aangewezen.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)