Trainerscursus voor zorgprofessionals om angst voor vallen te verminderen onder ouderen

Veel ouderen zijn bezorgd om te vallen. In de trainerscursus Zicht op Evenwicht leren zorgprofessionals hoe zij de mate van bezorgdheid om te vallen onder ouderen kunnen verminderen en lichaamsbeweging kunnen stimuleren. In maart heeft een commissie van het RIVM Zicht op Evenwicht opnieuw positief beoordeeld. Zicht op Evenwicht heeft met ‘Sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ het hoogst haalbare oordeel bereikt.

Zicht op Evenwicht is een cursus voor zelfstandig wonende ouderen (65+) die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. De cursus richt zich op het realistisch omgaan met bezorgdheid om te vallen en vermijdingsgedrag, en op het stimuleren van activiteiten van het dagelijks leven en zelfredzaamheid bij ouderen. De cursus wordt begeleid door zorgprofessionals die de trainerscursus van Zicht op Evenwicht op het Trimbos-instituut hebben gevolgd.

Nieuwe trainerscursus gepland

Werkt u als (wijk)verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut of POH in de thuiszorg of ouderenzorg en heeft u regelmatig te maken met ouderen die bezorgd zijn om te vallen? In de trainercursus Zicht op Evenwicht leert u alles wat u nodig hebt om de cursus Zicht op Evenwicht in uw eigen omgeving te organiseren en begeleiden. 

De cursus Zicht op Evenwicht is een interventie om de mate van bezorgdheid om te vallen te verminderen en bewegen te stimuleren. Ouderen die de cursus hebben gevolgd geven aan dat ze zich zekerder voelen, hun evenwicht beter kunnen bewaren en weer activiteiten durven te ondernemen. Ze weten ook hoe ze het risico op vallen in en rond het huis kunnen verkleinen en ze kennen oefeningen om hun spierkracht en balans te vergroten.

RIVM beoordeelt Zicht op Evenwicht positief

In 2016 is Zicht op Evenwicht opgenomen in de databank van erkende, effectieve interventies van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Zicht op Evenwicht is toen beoordeeld op het niveau ‘Sterke aanwijzingen voor effectiviteit’. Elke vijf jaar wordt deze erkenning opnieuw beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies. 

In maart 2022 heeft de Commissie Zicht op Evenwicht wederom positief beoordeeld en her-erkend als ‘Sterke aanwijzingen voor effectiviteit’. Zicht op Evenwicht is beoordeeld als:

“…een mooie interventie met een duidelijke theoretische onderbouwing en een goede uitwerking van de subdoelen. De interventie biedt perspectief tot participatie door vertrouwen in eigen beweging te geven en beschikt over goede materialen en een training voor professionals.”

Het RIVM beschrijft een erkende interventie als een planmatige en doelgerichte aanpak, activiteit of programma, gericht op gedragsverandering bij mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.

 Meer informatie

De Zicht op Evenwicht cursus duurt 1 dag. De eerstvolgende trainerscursus staat gepland op vrijdag, 23 september 2022 op het Trimbos-instituut te Utrecht. 

> Klik hier voor inschrijven of meer informatie 

Anouk Overbeek
Projectmedewerker programma Ouderen