Nieuws |

Aantal sterfgevallen door drugs gestabiliseerd

Highlights Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2020

Het aantal geregistreerde sterfgevallen na drugsgebruik stabiliseerde in 2021. Vorig jaar ging het om 298 sterfgevallen, voornamelijk door een drugsoverdosering. Dat is ongeveer evenveel als in 2020, toen er 295 gevallen werden geregistreerd. Tussen 2014 en 2020 deed zich echter meer dan een verdubbeling van het aantal drugssterfgevallen voor.

Dat blijkt uit cijfers uit de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS. Van alle geregistreerde sterfgevallen na drugsgebruik ging het in 2021 in de helft van de gevallen om opioïden (50%). In bijna een kwart van de gevallen was cocaïne de doodsoorzaak (24%). In 26% van de gevallen ging het om andere middelen of een combinatie van middelen.

Opioïden kunnen een rol spelen

De stijging tussen 2014 en 2020 deed zich voor een belangrijk deel voor bij de opioïden. In veel gevallen is onbekend om welke opioïden het precies gaat, bijvoorbeeld heroïne of medische opioïden, zoals de pijnstiller oxycodon.

Eerder onderzoek, waarbij gegevens van lijkschouwverslagen zijn geanalyseerd, suggereert wel dat opioïde medicijnen een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld bij het overlijden gerelateerd aan opioïden. Mogelijk spelen ook andere factoren, zoals een wijziging in de registratie en het detecteren van drugsgebruik een rol.

Momenteel is er een speciaal register in ontwikkeling om meer inzicht te verkrijgen in de drugsgerelateerde sterfte in Nederland.

De gegevens zijn gerapporteerd in de Nationale Drug Monitor. Bekijk ze hieronder.

Bekijk hieronder alle cijfers

Nationale Drug Monitor

De Nationale Drug Monitor geeft een overzicht van de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Het Trimbos-instituut maakt dit overzicht samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds 2021 zijn voor alle middelen de laatste feiten, cijfers en trends te vinden op de website www.nationaledrugmonitor.nl. De website wordt voortdurend op basis van de nieuwste gegevens geactualiseerd.

Meer informatie:

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/speciaal-register-voor-drugsgerelateerde-sterfte/
Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs