Toegang tot Wet langdurige zorg ook voor mensen met een psychische stoornis

Toegang tot Wet langdurige zorg ook voor mensen met een psychische stoornis

Vanaf 2021 kunnen mensen die intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ongeveer 10.000 cliënten die op dit moment permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, zullen vanaf dan zorg krijgen vanuit de Wlz. De ministerraad en het kabinet komen hiermee tegemoet aan een wens die al langere tijd bestaat in de GGZ-sector.

Het doel van dit wetsvoorstel is dat mensen met een psychische aandoening niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. De indicatiestelling van psychische aandoeningen wordt meegenomen in de beoordeling van het CIZ, waardoor er gekeken wordt naar de mens als geheel.

Daarnaast krijgen mensen met een psychische aandoening meer duidelijkheid over waar ze aan toe zijn voor een langere periode. Hierdoor hoeven ze niet opnieuw te laten zien waarom ze bepaalde zorg nodig hebben. Ook wordt voor mensen met een combinatie van beperkingen het zorgaanbod vergroot en sluit dit zorgaanbod meer aan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)