Telefoonlijn 0800-1238 voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en kennisdossier voor hulpverleners

Telefoonlijn 0800-1238 voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en kennisdossier voor hulpverleners

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners kunnen terecht bij de telefoonlijn van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor informatie en ondersteuning. Voor hulpverleners is er ook een kennisdossier beschikbaar dat antwoord geeft op vragen als ‘Hoe kon dit gebeuren?’ en ‘Hoe kan ik als hulpverlener slachtoffers en naasten helpen?’.

Het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners (CIE) is één van de acties van het maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid naar aanleiding van het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter. Het CIE wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het informatie- en expertisepunt biedt door middel van een telefoonlijn informatie en ondersteuning en kan begeleiden bij het zoeken naar hulp. Ook heeft het CIE de informatiewebsite geweldindejeugdzorginfo.nl opgezet, inclusief een open kennisdossier voor professionals.

Telefoonlijn voor luisterend oor en hulpverwijzing

De telefoonlijn 0800-1238 (gratis) is bedoeld voor volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, eventueel ook hun naasten, en hulpverleners. De medewerkers van de info- en advieslijn bieden een luisterend oor en ondersteuning bij het zoeken naar hulp. Deze info- en advieslijn wordt later uitgebreid met een chatservice. De telefoonlijn wordt bemand door infolijnmedewerkers die getraind zijn door een deskundige van het Trimbos-instituut, een externe expert op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening, en een ervaringsdeskundige.

Bekijk de actuele openingstijden van 0800-1238 (gratis)

Nieuw: kennisdossier ‘Geweld in de jeugdzorg’

Op de geweldindejeugdzorginfo.nl is nu ook een open kennisdossier te vinden. Het dossier gaat over het geweld in de jeugdzorg en de slachtoffers. Het kennisdossier is vooral geschreven voor hulpverleners, maar is toegankelijk voor iedereen. Informatie in het kennisdossier:

Bekijk het kennisdossier

Blijf op de hoogte

Wilt u geïnformeerd worden over wanneer ook de chatservice geopend wordt? Meld u aan voor onze mailing via [email protected].

Meer over de oprichting van de informatiewebsite en de info- en advieslijn
De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) deed onderzoek naar fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Naar aanleiding van hun eindrapport ‘Onvoldoende beschermd’ is er een maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid. Eén van de acties van het maatregelenpakket is het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, naasten en hulpverleners met bijbehorende informatiewebsite geweldindejeugdzorginfo.nl, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Lees meer over de experts achter het informatiepunt

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)