Centraal Informatie- en Expertisepunt opgericht voor slachtoffers geweld in jeugdhulp, naasten en hulpverleners

Centraal Informatie- en Expertisepunt opgericht voor slachtoffers geweld in jeugdhulp

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) deed onderzoek naar fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945.

Naar aanleiding van hun eindrapport ‘Onvoldoende beschermd’ is er een maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid. Eén van deze maatregelen is het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, naasten en hulpverleners met bijbehorende informatiewebsite geweldinjeugdzorginfo.nl, uitgevoerd door het Trimbos-instituut.

Volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hun naasten en hulpverleners kunnen informatie en verwijzingen naar hulpbronnen vinden op geweldindejeugdzorginfo.nl.

Info- en advieslijn

Vanaf (naar verwachting) eind mei 2021 zijn er voor slachtoffers contactmogelijkheden via de info- en advieslijn (chat en telefoonlijn) om samen met een telefonische begeleider hulp te krijgen bij het zoeken naar passende zorg of hulp. Slachtoffers, hun naasten en hulpverleners kunnen dan ook via een hulpwijzer de route naar informatie, handvatten of hulpbronnen vinden op geweldindejeugdzorginfo.nl.

De telefoonlijn wordt bemand door infolijnmedewerkers die getraind zijn door een deskundige van het Trimbos-instituut, een externe expert op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening, en een ervaringsdeskundige.

De experts achter het informatiepunt

Het Trimbos-instituut is oprichter van de informatiewebsite, stelt de (wetenschappelijke) informatie op en is verantwoordelijk voor ondersteuning en advies via email, chat en de telefoonlijn. Er is dan ook een gevarieerd team van experts betrokken bij het informatiepunt, waaronder: onze collega’s met jarenlange ervaring met het verstrekken van Publieksinformatie en runnen van informatielijnen; en onze collega’s met wetenschappelijke kennis op het gebied van Zorg en Participatie. Aanvullend is er een expertpool opgericht met externe experts op het gebied van verwerken van geweldservaringen en diagnostiek en behandeling van trauma en complexe problematiek. Ook is er een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen (slachtoffers) betrokken bij het ontwikkelen van de website en training van de medewerkers van de info- en advieslijn.

Blijf op de hoogte
Wilt u geïnformeerd worden over wanneer de info- en advieslijn geopend wordt? Meld u aan voor onze mailing via info@geweldinjeugdzorginfo.nl.

Meer over dit thema