Nieuws |

Stoppen met roken via een app? Het kan, maar hulp is nodig

Er zijn verschillende apps om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Dat kan effectief zijn, maar een deel van de rokers heeft naast het gebruik van een app meer hulp en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van een huisarts of andere zorgprofessional. Toch gebeurt dat bijna niet, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Bovendien adviseren veel zorgprofessionals dit soort apps niet, omdat ze er te weinig van weten.

Programmahoofd Tabak van het Trimbos-instituut Marc Willemsen:

“Als een patiënt ondersteuning krijgt bij het gebruik van een stoppen-met-rokenapp, dan heeft dit veel voordelen. Daarom geven wij zorgprofessionals nu praktische handvatten mee om deze ondersteuning te bieden.”

Hoe gebruik je een app?

Stoppen-met-rokenapps zijn onderdeel van e-health. Dat zijn digitale interventies die mensen onder meer helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. In de Nederlandse ‘Zorgstandaard Tabaksverslaving’ staat dat het gebruik van e-healthinterventies bij voorkeur wordt gecombineerd met begeleiding door een zorgprofessional. Dat is waarschijnlijk effectiever en slaat vaak beter aan bij de wensen en behoeften van zowel de patiënt als de zorgprofessional. De combinatie van e-health en begeleiding noemen we ‘blended care’.

Uit onderzoek blijkt dat 17 procent van de huisartsen en 26 procent van de andere zorgprofessionals (zoals praktijkondersteuners),  een vorm van ‘blended care’-ondersteuning bieden tijdens het proces van stoppen met roken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te vragen naar de ervaringen van de patiënten met een app. Willemsen: “Om meer mensen te helpen bij het stoppen met roken, moeten zorgprofessionals dus vaker blended care aanbieden.”

Te weinig kennis over de apps

Het blijkt dat veel zorgprofessionals geen stoppen-met-roken apps adviseren , omdat zij te weinig kennis hebben over het gebruik van deze e-healthinterventies. Een derde van de huisartsen adviseert weleens digitale interventies om iemand te helpen bij het stoppen. Zij doen dit vooral bij patiënten die zelf graag e-health gebruiken, geen intensieve ondersteuning willen of nog niet zeker weten of ze behoefte hebben aan extra ondersteuning. Willemsen:

“Daarom is het belangrijk om de kennis van zorgprofessionals over het gebruik van e-healthinterventies bij stoppen met roken te verbeteren, bijvoorbeeld door nascholingen of het delen van ervaringen uit de praktijk.”

Verbeter kennis van e-health

Hoe kunnen zorgprofessionals patiënten het beste ondersteunen om zo de kans op stopsucces te vergroten? Om die vraag te beantwoorden verzamelden we goede voorbeelden van zorgprofessionals die begeleiding boden bij het gebruik van e-health. Zorgprofessionals deden dit vooral op eigen initiatief omdat zij verschillende voordelen van deze combinatie ervaarden. Denk bijvoorbeeld aan de extra ondersteuning die een app kan bieden en het versterken van de autonomie van de patiënt. Tegelijkertijd kost dit veel tijd omzelf uit te zoeken. Niet iedere zorgprofessional is hiertoe bereid. Op basis van de interviews hebben we een handleiding voor blended care bij stoppen met roken ontwikkeld. Dit is een handig overzicht waarin staat wanneer je blended care kunt inzetten, welke e-healthinterventies hiervoor geschikt zijn, bij welke patiënten je dit kunt inzetten en hoe je dit het beste kan aanpakken.

Ga naar de handreiking Blended care bij Stoppen met roken

Over dit onderzoek

Het Trimbos-instituut bracht met een landelijke vragenlijst in kaart  in hoeverre e-healthinterventies, zoals een app, worden ingezet in de huisartsenpraktijk bij patiënten die willen stoppen met roken. Daarnaast zijn interviews gehouden met zorgprofessionals die al gebruik maken van e-healthinterventies bij hun patiënten.

Factsheet Blended stoppen-met-rokenondersteuning in de huisartsenpraktijk

 

Sigrid Troelstra
Wetenschappelijk medewerker Tabak