Blended stoppen-met-rokenondersteuning in de huisartsenpraktijk

Een verkenning

Er zijn verschillende mogelijkheden om rokers te ondersteunen bij het stoppen, waaronder groepscursussen, telefonische coachingstrajecten of face-to-face gesprekken. Daarnaast kunnen e-healthinterventies rokers helpen om te stoppen. E-healthinterventies kunnen zelfstandig gebruikt worden of in combinatie met andere vormen van stoppen-met-rokenondersteuning.

Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid en het goed gebruik van e-healthinterventies door patiënten. Het gaat dan om zogenaamde blended hulpverlening (‘blended care’). Hoewel ‘blended care’ verschillende voordelen heeft, is er nog weinig bekend over hoe ‘blended care’ het beste ingezet kan worden specifiek in de stoppen-met-rokenzorg.

Met deze verkenning hebben we in kaart gebracht wat de ervaringen, goede voorbeelden en behoeften zijn van zorgprofessionals die ‘blended care’ toepassen bij patiënten die willen stoppen met roken. Ook geven we inzicht in implementatiefactoren omtrent het toepassen van ‘blended care’ voor stoppen-met-rokenondersteuning. We geven aanbevelingen voor zorgprofessionals over de inzet van ‘blended care’ bij stoppen met roken.

Op basis van deze verkenning is de handreiking 'Blended care voor de stoppen-met-rokenondersteuning in de huisartsenpraktijk' ontwikkeld.

Auteur F. Schouten, A. Mujcic, M. Tuithof, K. Monshouwer, C. Voogt
Pagina's

8

Auteur

, , , ,

Jaar

SKU AF1971
Category Factsheets