Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Herziening en uitbreiding

De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 20091. De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule te ontwerpen en daartoe een breed samengestelde werkgroep ingesteld, aangeduid als de kerngroep. De huidige herziening is eveneens op initiatief van het Partnership Stop met Roken tot stand gekomen.

Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016)2. Daarnaast sluit de voorliggende Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

De bijbehorende Bureaukaart Zorgstandaard Tabaksverslaving bevat aanbevelingen en een stroomschema.

  1. Partnership Stop met Roken, Zorgmodule Stoppen met Roken. 2009, Partnership Stop met Roken: Den Haag.
  2. Trimbos-instituut, Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken
    ondersteuning: Herziening 2016. 2016: Utrecht.
Auteur Kerngroep Zorgstandaard Tabaksverslaving
Auteur

Pagina's

88

Jaar

SKU af1680
Category Rapporten