Start onderzoek Resourcegroepen in FACT-zorg

Start onderzoek Resourcegroepen in FACT-zorg

Mensen met psychische problemen hebben vaak ook andere problemen en ondersteuningsvragen: bij het vinden en behouden van werk, het doorbreken van eenzaamheid, bij lichamelijke problemen of bij geldzaken. Hier zijn verschillende hulp- en dienstverleners voor. Waar kun je het beste terecht? Resourcegroepen bieden mogelijk een oplossing voor dit vraagstuk. Het Trimbos-instituut start in samenwerking met enkele universiteiten en acht GGZ-instellingen een groot effectonderzoek naar Resourcegroepen.

Het doel van de Resourcegroepen (RG) is een betere zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Een RG bestaat uit mensen die de cliënt zelf heeft uitgekozen uit het informele (familie, vrienden, buren, etc.) en formele steunsysteem (zoals sociaal wijkteam, job coach, GGZ). Het belangrijkste kenmerk van de RG is eigenaarschap en regie van de cliënt. De cliënt is- in samenwerking met de behandelaar- de beoogde regisseur, bepaalt wie er in de groep komt, wat de behandeldoelen zijn en waar en wanneer de RG samenkomt. In gestructureerde RG-bijeenkomsten worden de behandeldoelen vervolgens besproken, evenals de rol die elk RG-lid kan vervullen om bij te dragen aan het behalen van de doelen.

Herstelgerichte zorg

Met de nadruk op regie en handelsmogelijkheden van de cliënt sluit de RG-methodiek aan bij doelstellingen rond herstelgerichte zorg en empowerment in de Nederlandse GGZ. In Zweden wordt al langer met dit model gewerkt en blijkt uit eerste onderzoeken dat het bijdraagt een verhoogde kwaliteit van leven, toegenomen empowerment en vermindering van symptomen.

Toegevoegde waarde

Mensen met ernstige psychische problemen krijgen nu veelal hulp van zogenaamde FACT-teams in de GGZ. In dit onderzoek wordt nagegaan of de RG-aanpak daarbij toegevoegde waarde heeft. Met het landelijke onderzoek wordt met behulp van een randomised controlled trial de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de RG- methodiek geanalyseerd, en vergeleken met gebruikelijke FACT-zorg. Het onderzoek heeft een looptijd van vier jaar. De dataverzameling zal in september 2017 starten en loopt door tot november 2019. De eerste resultaten worden begin 2020 verwacht. Bij interesse kunnen instellingen (FACT-teams) zich richten tot Cathelijn Tjaden.

Meer over dit thema