Nieuws |

Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan

Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan

Bijna alle scholen staan het niet toe dat leerlingen alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen dit slechts op twee van de vijf scholen was verboden. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. In 2011 was het nog bij ruim een kwart van de scholen nergens op het schoolterrein toegestaan voor leerlingen om te roken, in 2015 was dit meer dan verdubbeld.

Dit blijkt uit de factsheet over het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis van het Trimbos-instituut.

Scholen kunnen invloed uitoefenen op het middelengebruik van leerlingen door het geven van voorlichtingslessen aan leerlingen, door ouders te betrekken, door duidelijke regels te stellen en door zorg te bieden aan leerlingen met problematisch gebruik. Daarom doet het Trimbos-instituut sinds 2003 vierjaarlijks onderzoek naar het beleid van scholen om middelengebruik te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor beleidsmakers en preventieprofessionals.

Vaker sanctie bij eerste overtreding

Scholen hebben niet alleen hun regels over middelengebruik aangescherpt, zij leggen ook vaker sancties op bij een eerste overtreding van de regels. Deze sancties betreffen bijvoorbeeld voor- of nablijven of een schorsing. Deze ontwikkelingen laten zien dat steeds meer scholen richting een ‘middelenvrije school’ gaan. Ondanks dat dit een flinke vooruitgang is, lijkt hier nog meer winst te behalen.

Steeds meer scholen geven voorlichting aan leerlingen of ouders

Meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft steeg van 60 procent in 2007 naar 80 procent in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden. Het is positief dat scholen vaker ouders betrekken omdat ouders een belangrijke rol spelen in de preventie van middelengebruik.

Kennis over problematisch middelengebruik niet altijd voldoende aanwezig op school

Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Deze gegevens en aanvullende informatie vindt u in de factsheet Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis. Deze factsheet rapporteert (de veranderingen in) het beleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) rond het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode van 2003 tot en met 2015.

Lees de factsheet in de bijlage.

Meer over dit thema