‘Samen verder na de diagnose dementie’ onderzocht

‘Samen verder na de diagnose dementie’ onderzocht

Hebben mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen en hun mantelzorgers baat bij de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’? Dat is de hoofdvraag van het nieuwe vierjarige Memorabel-onderzoek van het programma Ouderen van het Trimbos-instituut.

‘Samen verder na de diagnose dementie’ bestaat uit vijf gesprekken die begeleid worden door een psycholoog. Doel is om mensen met dementie en hun mantelzorgers eerder over de gevolgen van de diagnose na te laten denken, zodat zij samen beter voorbereid zijn op de veranderingen die de ziekte op korte en langere termijn met zich meebrengt.

Uniek aan de aanpak – die is ontwikkeld en onderzocht door het Benjamin Rose Institute in de VS – is dat de gesprekken gericht zijn op het paar, en dat de persoon met dementie actief betrokken wordt in hoe zijn of haar zorg er nu en in de toekomst uitziet.

In de VS is inmiddels ook een familiegesprek toegevoegd aan de interventie. Hiermee worden zij in een eerder stadium betrokken en denken mee over hun eventuele rol in toekomstige zorg. In dit onderzoek wordt ook het familiegesprek vertaald en toegevoegd aan het aanbod in Nederland.

Het vierjarig project wordt gefinancierd door ZonMw en Alzheimer Nederland en uitgevoerd in samenwerking met de PgD, een netwerk van psychologen in de ouderenzorg.

Meer over dit thema