Nieuws |

Rots en Water draagt bij aan minder seksueel grensoverschrijdend gedrag

Rots en Water draagt bij aan minder seksueel grensoverschrijdend gedrag

Uit onderzoek van Rutgers WPF en het Trimbos-instituut blijkt dat het psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma Rots en Water zorgt voor meer zelfvertrouwen, minder impulsief gedrag en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens.

Voor dit effectonderzoek werden op drie momenten vragenlijsten afgenomen onder jongens van 14 tot 17 jaar op negen VMBO-scholen. Deze scholen waren verdeeld in twee groepen: experimentele scholen en controle scholen.

In de Rots en Water groep maakten deelnemers significant minder gebruik van verbale manipulatie (zoals aandringen, liegen, boos worden of chanteren) om seks te krijgen. Deze resultaten waren er niet bij jongens die het programma Rots en Water niet volgden. Ook is een kleine verbetering gevonden in het ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en ‘zelfregulatie’. Dat betekent dat de jongens iets meer op zichzelf vertrouwen en iets minder impulsief reageren.

In Rots en Water wordt actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Rots en Water wordt inmiddels op honderden basis- en middelbare scholen in Nederland en het buitenland uitgevoerd en wordt ook gebruikt in de jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie over het programma Rots en Water: http://www.rotsenwater.nl/

Meer informatie over het onderzoek:
Ireen de Graaf, Trimbos-instituut: igraaf@trimbos.nl
Stans de Haas, Rutgers WPF: S.dehaas@rutgerswpf.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)