Nieuws |

Resultaten 18e THC-Monitor

Resultaten 18e  THC-Monitor

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS. Voor deze monitor werden dit jaar in 50 van de 567 coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire (=meest verkochte) nederwiet 16,9%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2016 (toen 16,1%) . Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 18,9% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 20,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 35,1% en wiet uit het buitenland 6,9%.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; sinds 2013 is er echter weer een lichte stijging. Een zelfde beeld is te zien voor de sterkste wiet en voor de geïmporteerde hasj.

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (gemiddeld 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat wel CBD (gemiddeld 8,4%).

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de meest populaire nederwiet moest €10,11 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €9,93.

Meer over dit thema

Monitoring van drugsmarkten en drugsincidenten

Bekijk ook ons thema Monitoring van drugsmarkten en drugsincidenten

Meer info

Sander Rigter
Projectmedewerker Drugs
Bel: +31 (0)30 - 2959(389)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(389)