Nieuws |

Problematisch cannabisgebruik bespreekbaar maken

Problematisch cannabisgebruik bespreekbaar maken

Cannabisgebruik komt onder jongeren in de jeugdzorg en in instellingen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vaker voor dan bij andere jongeren. Door de reeds aanwezige problematiek bij deze kwetsbare groep wordt het cannabisgebruik ook vaker problematisch. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker maken om het gesprek aan te gaan over mogelijk problematisch cannabisgebruik.

In de periode 2019-2022 gaan we met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe strategieën om professionals te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van mogelijk problematisch cannabisgebruik. De kernboodschap is dat het normaal is om hierover het gesprek aan te gaan. De manier waarop deze boodschap wordt overgebracht kan verschillen per setting en per beroepsgroep. Daarom wordt er steeds samen met professionals bekeken wat zij nodig hebben.

Risico’s cannabisgebruik

Cannabis staat bekend als een relatief onschuldige drug. Bij de meeste mensen blijft het gebruik beperkt en leidt het niet tot substantiële problemen. Toch zijn er wel degelijk risico’s verbonden aan cannabisgebruik. Het kan invloed hebben op de ontwikkeling van het brein en het kan de kans op voortijdig schoolverlaten, verminderde schoolprestaties en latere werkloosheid vergroten. Ook is cannabisgebruik gelinkt aan het krijgen van psychoses. Daarnaast verhoogt jong beginnen met gebruik en frequent, langdurig gebruik de kans op cannabisafhankelijkheid. Omdat cannabis doorgaans gebruikt wordt in joints in combinatie met tabak ontstaat er bovendien schade aan de longen.

Handelingsverlegenheid

Omdat cannabisgebruik bij jongeren in de zorg vaker voorkomt is het belangrijk dat professionals rondom deze jongeren alert zijn en tijdig het gesprek aangaan over cannabisgebruik. Volgens de Richtlijn Middelengebruik in Jeugdhulp en Jeugdbescherming is er bij veel professionals echter handelingsverlegenheid op dit vlak.

Wij willen meer weten over de afwegingen die professionals maken en wat hen zou helpen om mogelijk problematisch cannabisgebruik aan te kaarten. Daarom worden er in het komende jaar meerdere bijeenkomsten voor professionals georganiseerd. De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt gebruikt om hulpmiddelen voor professionals en andere betrokkenen te ontwikkelen.

Eerste bijeenkomst voor LVB-professionals

De eerste bijeenkomst is bedoeld voor professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en vindt plaats op 21 oktober a.s. van 17.30 tot 20.00 uur bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Meld u aan of neem contact op met Marjan Möhle (Projectleider Open & Alert en Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut).

Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert