Position Paper met factsheet voor Tweede Kamer commissie over GGZ

Position Paper met factsheet voor Tweede Kamer commissie over GGZ

Het Trimbos-instituut heeft een position paper opgesteld, met daarbij een factsheet over de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, ten behoeve van het ronde tafelgesprek over de GGZ van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer met verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, zijn berichten in de media over incidenten met verwarde personen en een eventueel verband met de tekorten in de zorg.

In het position paper wordt ingegaan op het aantal mensen in Nederland met ernstige psychische aandoeningen, de beddenafbouw en ontwikkelingen in ambulante zorg, de randvoorwaarden voor goede en toereikende zorg en de maatschappelijke en politieke randvoorwaarden daarvoor.

Signalen over een toename van incidenten met verwarde (of overspannen) personen zijn vooralsnog lastig te duiden en onderling niet altijd consistent, is één van de conclusies. Ze hebben wel een grote impact op de beeldvorming. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken, met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg en registratie-effecten.

Contact 
Frank van Hoof: fhoof@trimbos.nl
Hans Kroon: hkroon@trimbos.nl

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)