Nieuws |

Over Derdehands rook en Tabaksontmoediging lage SES rokers

Over Derdehands rook en Tabaksontmoediging lage SES rokers

Op de Internationale Wereld Niet Roken Dag verschijnen twee nieuwe publicaties van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging: een notitie over Derdehands rook en een factsheet over Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status.

Notitie Derdehands rook

Derdehands rook zijn de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven na het roken van een sigaret. Omdat baby’s en kinderen vaker op de grond rondkruipen, meer binnen zijn en vaker dingen aanraken en in hun mond stoppen, lopen vooral zij een groter risico derdehands rook binnen te krijgen dan volwassenen.

In de notitie Derdehands rook staat dat de precieze gezondheidsschade door derdehands rook nog niet bekend is, omdat er nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Onderzoekers schatten wel dat 5 tot 60 procent van de gezondheidsschade die wordt toegeschreven aan meeroken, in werkelijkheid wordt veroorzaakt door derdehands rook.

In een van de weinige studies onder kinderen (6-11 jaar) werden drie groepen onderscheiden: kinderen die erbij zijn als hun ouders in huis roken (meerokers), kinderen die er niet bij zijn als hun ouders in huis roken (derdehands rokers) en kinderen van ouders die helemaal niet roken (niet-rokers). De meerokers hadden de meeste longproblemen, maar ook de kinderen die thuis blootgesteld waren aan derdehands rook, hadden meer longproblemen dan kinderen die daar niet aan blootgesteld waren.

Derdehands rook is ook vaak aanwezig op plekken waar niet gerookt wordt, zoals ‘rookvrije’ hotelkamers of ‘rookvrije’ huurauto’s. Rokers nemen derdehands rook namelijk aan hun kleren en handen mee naar binnen of de auto in. Eén onderzoek liet zien dat op deze manier zelfs sporen van derdehands rook binnenkwamen op de intensive care-afdeling voor pasgeboren baby’s.

Factsheet

De factsheet met als titel Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status bundelt alle beschikbare literatuur op dit thema. In de factsheet wordt ingegaan op het effect van beleidsmaatregelen onder deze groep, waarin vaker wordt gerookt dan onder mensen met een hoge sociaal economische status (SES).

Voor zover onderzocht, wordt gevonden dat de meeste beleidsmaatregelen rokers met een lage SES helpen bij het stoppen met roken. Zo vergroten accijns- en prijsverhogingen de kans op stoppen met roken onder rokers met een lage SES. Ook verplichte en volledige rookverboden in openbare ruimtes kunnen bijdragen aan het stoppen met roken onder lage SES rokers. De meeste beleidsmaatregelen hebben echter sterkere effecten bij hoge SES rokers dan bij lage SES rokers, waardoor ongelijkheden in roken en gezondheidsverschillen kunnen worden vergroot.

Zie voor meer gegeven over SES-verschillen in roken het persbericht van het CBS. Vanwege verschillen in leeftijdsgroepen wijken de cijfers af van de cijfers die worden vermeld in CBS factsheet.

> Lees de notitie Derdehands rook

> Lees de Factsheet Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status

Meer over dit thema