Effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen onder rokers met een lage sociaaleconomische status

Er zijn verschillende beleidsmaatregelen waarmee de overheid tabaksgebruik in de bevolking probeert te ontmoedigen. Bijvoorbeeld accijnzen, afschrikwekkende afbeeldingen en restricties op reclame en promotie. Er zijn relatief weinig studies verricht naar de effecten van tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen specifiek onder rokers met een lage sociaaleconomische status. Dit geldt ook voor onderzoek naar verschillen in effecten tussen sociaaleconomische groepen. Conclusies zijn daarom veelal gebaseerd op een klein aantal studies. Voor zover onderzocht, wordt gevonden dat de meeste tabaksontmoedigende beleidsmaatregelen rokers met een lage sociaaleconomische status helpen bij het stoppen met roken. Effecten zijn echter vaak groter voor rokers met een hoge sociaaleconomische status. De beleidsmaatregelen die in de afgelopen decennia in Nederland zijn ingevoerd lijken onvoldoende te zijn geweest om verschillen in roken te verkleinen.

Auteur L. Springvloet, M. Kuipers, M. van Laar
Auteur

, ,

Pagina's

16

Jaar

SKU af1555
Category Factsheets