Onderzoek signalen over ‘verwarde personen’ in Flevoland

Onderzoek signalen over ‘verwarde personen’ in Flevoland

In de afgelopen periode is er veel media-aandacht geweest voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ - al dan niet op straat. Het Trimbos-instituut gaat onderzoek doen naar de situatie rond ‘verwarde personen’ in de regio Flevoland.

Een recente inventarisatie van ons laat zien dat de signalen niet zo eenduidig zijn. Ze hebben wel een grote impact op de beeldvorming. Mede om die reden heeft de gemeente Almere ons gevraagd een inventarisatie en analyse te maken van de situatie in de regio Flevoland.

In het onderzoek wordt in beeld gebracht welke informatie in de regio beschikbaar is over aantallen ‘verwarde personen’, over trendmatige ontwikkelingen, bemoeienissen van de instanties, de achtergronden van betrokkenen en de aard en achtergronden van eventuele incidenten.

Ervaren knelpunten in de omgang, de zorgverlening en de maatschappelijke omstandigheden worden in kaart gebracht. Met betrokken instanties worden oplossingsrichtingen voor de knelpunten verkend.

Meer over dit thema