Onderzoek naar Flexibele ACT Jeugd

Onderzoek naar Flexibele ACT Jeugd

Draagt het FACT zorgmodel bij aan het psychisch- en maatschappelijk herstel van jongeren met ernstige psychiatrische problemen die langdurig afhankelijk zijn van zorg? Dat is de centrale vraag van het FACT Jeugd Onderzoek.

Nederland telt 48 FACT Jeugdteams. Met zijn flexibele, intensieve en outreachende zorg op meerdere levensgebieden lijkt FACT een gat te vullen in de bestaande zorg voor jongeren met ernstige psychiatrische problematiek. Het zorgmodel past bovendien goed binnen de transformatie van de jeugdzorg, waarbij hulpverleners in de wijk steeds belangrijker worden. In de praktijk laat FACT positieve effecten van jongeren zien, maar onderzoek naar de effectiviteit van FACT ontbreekt.

Doel van de projectgroep, die is ingesteld door het Platform FACT Jeugd, is dan ook om te bekijken of, en zoja op welke wijze FACT bijdraagt aan het psychisch en maatschappelijk herstel van de jongeren.

De projectgroep bestaat uit prof. dr. Rutger Engels (Trimbos-instituut), Dr. Daan Cremers (GGZ Oost Brabant), Dr. Nynke Frieswijk (Accare kinder- en jeugdpsychiatrie), Dr. Hans Kroon (Trimbos-instituut) en MSc. Marieke Broersen (GGZ Oost Brabant en Trimbos-instituut). Acht praktijkinstellingen nemen deel aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek worden circa zeshonderd jongeren die behandeld en begeleid worden door een FACT Jeugdteam twee jaar lang gevolgd.

Meer informatie
Marieke Broersen via mbroersen@trimbos.nl

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)