Omgaan met depressie

Omgaan met depressie

Depressie is een veelvoorkomende ziekte die bijna 20 procent van de volwassenen treft en staat in de top vijf van hoogste ziektelast en ziektekosten. Ook is depressie een van de grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Vandaag start de landelijke campagne omgaanmetdepressie.nl om depressie meer bespreekbaar te maken, informatie en hulp te bieden en stigma’s te doorbreken.

Zelfhulp en depressie: wat kun je doen?
Het is lastig om signalen van depressie snel te herkennen of erover te praten. Om mensen met een depressie of depressieve klachten te helpen, zijn onder andere websites en hulpprogramma’s beschikbaar.

Het Trimbos-instituut heeft een overzicht aan zelfhulpprogramma’s die kunnen helpen bij een depressie. Hier wordt meer informatie gegeven over bij het Trimbos-instituut beschikbare feiten en cijfers, hulpprogramma’s, training voor professionals en handreiking voor gemeenten.

Download de infographic
De depressie-infographic geeft in een oogopslag informatie over de feiten en cijfers: wat een depressie is, hoe vaak het voorkomt onder vrouwen en mannen, leeftijdsverschillen, gevolgen van depressie en gebruik van zorg.

Meer over de campagne
Lees meer over de campagne op www.omgaanmetdepressie.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)