Nieuws |

Nog niet alle schoolterreinen rookvrij

Nog niet alle schoolterreinen rookvrij

De helft van de jongeren begint met roken op het schoolplein en dat ‘zien roken, doet roken’ blijkt uit onderzoek.

Positief is dat een rookvrij schoolterrein al gerealiseerd is door het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een kleiner deel van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%).

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is uitgevoerd.

Schoolleiders weten wat ze te doen staat

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat steeds meer schoolleiders op de hoogte zijn (78%) van het amendement dat de Tweede Kamer in 2016 heeft aangenomen op de Tabaks- en rookwarenwet. Het rookverbod op de terreinen van onderwijsinstellingen wordt nu verder uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur en onderdeel daarvan is dat de terreinen per 1 augustus 2020 geheel rookvrij zijn.

Redenen voor rookvrij schoolterrein

De belangrijkste redenen bij schoolleiders voor het realiseren van een rookvrij terrein zijn dat

  • de school een verantwoordelijkheid heeft om een gezonde leeromgeving te bieden
  • de school het goede voorbeeld moet geven 
  • het ontmoedigen van roken binnen het landelijk beleid past

Niet-rookvrije mbo’s hebben meeste haast rookvrij te worden

Het rookvrij maken van het schoolterrein heeft in het primair onderwijs bij 32% enige en 57% geen prioriteit, heeft in het voortgezet onderwijs bij 33% enige en 30% geen prioriteit en heeft in het middelbaar beroepsonderwijs bij 55% enige en 16% geen prioriteit. Deze cijfers hebben betrekking op de scholen die nog geen rookvrij schoolterrein hebben.

Scholen die nog niet van plan zijn een rookvrij terrein te realiseren hebben hier verschillende redenen voor. Ze noemen hier vooral dat ze het rookverbod niet willen opleggen aan het personeel en dat ze de verwachting hebben dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken. Hierdoor kan de school geen toezicht meer houden.

Trimbos-instituut en de Gezonde School ondersteunen scholen

De komende tijd krijgen scholen ondersteuning bij het realiseren van een rookvrij terrein door gezonde school-adviseurs en het Trimbos-instituut. De algemene maatregel van bestuur geeft onderwijsinstellingen meer duidelijkheid waar ze precies aan moeten denken bij het rookvrij maken van hun terrein.

Meer over dit thema

Infographic ‘op weg naar rookvrije schoolterreinen’

Bekijk de belangrijkste conclusies uit het rapport in deze infographic.

Meer info