Nieuwe WHO-trainingshandleiding voor toezicht op suïcide en zelfbeschadiging in gemeenschappen

Suïcide is een belangrijk maatschappelijk en volksgezondheidsvraagstuk in Zuid Azië. Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van de gegevens over zelfmoord en zelfbeschadiging in deze regio. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een trainingshandleiding voor het monitoren van zelfmoord en zelfbeschadiging gepubliceerd, die gebaseerd is op het trainingsmateriaal dat door het SPIRIT project is ontwikkeld.

Het Trimbos-instituut is al sinds 2017 betrokken bij het SPIRIT project in Zuid-Azië met als doel het verminderen van het aantal suïcides en het voorkomen van suïcidepogingen in deze regio.

WHO trainingshandleiding

Het doel van de WHO trainingshandleiding is om veldwerkers en lokale professionals uit te rusten met de vaardigheden om gegevens over zelfdoding en zelfbeschadiging te kunnen verzamelen en beheren. De handleiding helpt ook bij het trainen van veldwerkers. Zo stimuleert het bij het oefenen van gebruik van participatie, actief leren, kritisch denken, communicatie en luistervaardigheden, met rollenspelen om de deelnemers in staat te stellen hun vaardigheden en gesprekstechnieken. De handleiding is gebaseerd op het trainingsmateriaal dat is ontwikkeld door het Suicide Prevention and Implementation Research Initiative (SPIRIT) project en brengt verschillende internationale expertise en inzichten samen.

Over het SPIRIT project

Het SPIRIT-project implementeert integrale evidence-based zelfmoordpreventie-interventies in Gujarat, India. Het project is een samenwerking van het Trimbos-instituut, het Centre for Mental Health Law and Policy in India en het Bangladesh Center for Communication Programs in Bangladesh.

Vanaf 2017 heeft SPIRIT drie evidence-based interventies geïmplementeerd in verschillende dorpen in Gujarat, India. Naast de implementatie van de interventies, ontwikkelde het project een monitoring systeem om belangrijke informanten in de dorpen te trainen in het verzamelen en beheren van gegevens over zelfmoord en zelfmoordpogingen in de dorpen als aanvulling op de rapportage van sterfgevallen door zelfmoord die worden geregistreerd via ziekenhuis- en politiedossiers. Deze gemeenschapsinformatie kan worden gestaafd met bestaande administratieve gegevens om het totale aantal zelfmoorden binnen een bepaalde plaats of gemeenschap beter in kaart te brengen. Het ontwerp en de implementatie van een dergelijk monitor wordt beschreven in de WHO handleiding en kan nuttig zijn voor andere landen.

Meer informatie

Het SPIRIT project werd gefinancierd door het National Institute of Mental Health in de Verenigde Staten onder subsidienummer 5U19MH113174-03 REVISED toegekend aan de hoofdonderzoekers Dr. Soumitra Pathare, Prof. Laura Shields-Zeeman en Dr. Lakshmi Vijayakumar.

Trimbos is een WHO Collaborating Centre for Mental Health Interventions and Services across the Life Course en heeft tot doel kennis op het gebied van mentale gezondheid nationaal en internationaal te delen.

> Ga naar de SPIRIT-webpagina voor meer informatie

> Bekijk en download de handleiding hier

Laura Shields - Zeeman
Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, Trimbos