Nieuws |

Nieuw programma stimuleert welbevinden kinderen

Nieuw programma stimuleert welbevinden kinderen

Pharos en het Trimbos-instituut hebben het programma Welbevinden op School ontwikkeld dat basisscholen handvatten biedt voor een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De bijbehorende website is gelanceerd door Tuncay en Kees van groep 8, die voor één dag Baas van morgen bij het Trimbos-instituut waren.

Met het programma Welbevinden op School krijgen basisscholen handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op de gezondheid, het voorkomt o.a. psychische problemen op latere leeftijd. Bovendien maakt aandacht voor welbevinden verschillen tussen leerlingen kleiner. Juist kinderen van migranten ouders of laagopgeleide ouders hebben baat hierbij omdat leerprestaties hierdoor verbeteren. Op dit moment zijn er nog grote verschillen in onderwijsprestaties tussen leerlingen.

Website en tools

Een integrale schoolaanpak (‘whole school approach’) blijkt het meest effectief te zijn voor het welbevinden. Bij deze aanpak worden leerkrachten getraind, zijn ouders actief betrokken, worden leerlingen ondersteund in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en worden psychische problemen vroegtijdig gesignaleerd. Welbevinden op School helpt basisscholen om een dergelijke integrale aanpak te realiseren. Informatie, handvatten en handige tips zijn gebundeld op de website www.welbevindenopschool.nl.

Gezonde School

Welbevinden op School is onderdeel van De Gezonde School, het landelijke programma dat scholen ondersteunt bij het implementeren van gezondheidsthema’s binnen het onderwijs. De Gezonde School gaat uit van vier pijlers: gezondheidseducatie, schoolomgeving, schoolbeleid en signalering. Welbevinden op School geeft invulling aan deze vier pijlers op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en psychisch welbevinden.

De bazen van morgen

Het officiële startsein voor het programma is vandaag gegeven door twee leerlingen van groep 8, Tuncay en Kees. Zij waren voor één dag de baas van het Trimbos-instituut, in het kader van het JINC-project Baas van Morgen (zie www.jinc.nl voor meer info).

Meer informatie

Voor meer informatie over Welbevinden op School zie www.welbevindenopschool.nl of neem contact op met:
Marjolein Keij: mkeij@pharos.nl