Nieuws |

Nieuw: Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Nieuw: Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Deze week heeft het Trimbos-instituut een infosheet gepubliceerd over het gebruik van (genots-)middelen door Syrische en Eritrese vluchtelingen. Vanuit de praktijk kwamen regelmatig vragen over middelengebruik van vluchtelingen. Hier bleken nauwelijks (recente) cijfers over te zijn en daarom werd een verkennend onderzoek gedaan.

De infosheet is gepubliceerd in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland. Om inzicht te krijgen in het middelengebruik van Eritrese en Syrische vluchtelingen zijn online vragenlijsten ingevuld door professionals (zoals medewerkers COA, medewerkers Vluchtelingenwerk, docenten Internationale Schakelklassen) en door Eritrese en Syrische vluchtelingen zelf. In totaal hebben 65 professionals en 156 vluchtelingen gereageerd.

Resultaten

Op basis van de resultaten kan niet geconcludeerd worden dat de omvang van het middelengebruik onder Syriërs en Eritreeërs heel zorgelijk is. Wel lijkt de groepsnorm van Syrische vluchtelingen op het gebied van roken en medicijngebruik te verschillen van de Nederlandse norm. Binnenshuis roken en roken in nabijheid van kinderen lijkt bijvoorbeeld meer gangbaar te zijn. Jonge vluchtelingen lijken beperkte kennis te hebben van (genots-)middelen en de risico’s van het gebruik daarvan. De resultaten geven weinig zicht op het middelengebruik van vrouwelijke vluchtelingen, terwijl dit volgens verschillende professionals wel een kwetsbare groep is.

Informeren over risico’s

De onderzoekers concluderen dat het van belang is deze groepen vluchtelingen te informeren over de risico’s van gebruik van (genots-)middelen. Belangrijk is verder dat zorgverleners op wijkniveau de verslavingspreventie voor de bewoners van hun wijk verder inrichten. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat ze extra kennis en vaardigheden opdoen voor het ondersteunen van vluchtelingen in algemene zin en in het bijzonder rond psychische gezondheid en gebruik van (genots-)middelen.

Meer over dit thema