Nieuws |

Minderen met roken: zin of onzin?

Minderen met roken: zin of onzin?

Als het niet lukt om te stoppen met roken, is minder sigaretten roken dan een goed alternatief? Dat is de kernvraag in de Factsheet Minderen met roken. Het antwoord: de gezondheidswinst bij structureel minderen is zo beperkt, dat volledig en in één keer stoppen het advies is en blijft.

Omdat stoppen met roken voor veel rokers lastig is of zelfs onmogelijk lijkt, wordt regelmatig verondersteld dat minderen dan een eerste stap in de goede richting is. Na alle argumenten voor en tegen gewogen te hebben, blijkt er echter weinig grond om minderen met roken als schade beperkende strategie aan te bevelen. Dat komt vooral om dat structureel minderen lastig is. Zelfs voor rokers die goed gemotiveerd zijn om te minderen, is het moeilijk vol te houden. Bovendien gaat structureel minderen vaak gepaard met compenserend roken, zoals dieper inhaleren en meer trekjes per sigaret. Hierdoor krijgt de roker uit minder sigaretten bijna evenveel schadelijke stoffen binnen.

Weinig gezondheidswinst van minderen

De gezondheidswinst bij structureel minderen is heel beperkt, omdat ook een geringe blootstelling aan tabaksrook al tot schade leidt. Er is mogelijk een lichte daling in longkanker, maar op sterfte, hart- en vaatziekten, COPD, astma, longfunctie, postoperatieve complicaties en andere aan tabak gerelateerde aandoeningen is het effect van minderen afwezig of twijfelachtig.

Beste advies: in één keer stoppen!

Het meest effectief is het om in één keer te stoppen met roken, en niet eerst te minderen. Rokers die (eerst) minderen stellen hun stoppoging mogelijk uit. Zelfs voor rokers met een voorkeur voor minderen suggereert de wetenschappelijke literatuur dat zij beter in één keer kunnen ophouden met roken.

Uitzondering: wanneer minderen wel valt te overwegen

Alleen voor rokers die echt niet in één keer kunnen of willen stoppen, is minderen een alternatief. Maar ook dan is het advies om hierbij wel als duidelijk doel te stellen bewust toe te werken naar stoppen met roken en een afbouwschema met beperkt tijdsinterval op te stellen. Ondersteuning middels (een combinatie van) bewezen effectieve nicotineproducten of gedragsondersteuning vergroten de kans dat de roker geheel weet te stoppen. Blijvend minderen kan hooguit worden geadviseerd aan verstokte rokers die überhaupt niet willen of kunnen stoppen met roken.

Ook tijdens de zwangerschap heeft stoppen de voorkeur

Stoppen met roken kan gepaard gaan met stress, ook tijdens de zwangerschap. Een veel gehoorde en onjuiste misvatting is dat dit schadelijker is voor het ongeboren kind dan doorroken. Er is echter onvoldoende onderzocht of minderen de gezondheid van het ongeboren kind positief beïnvloedt. Omdat er bovendien geen duidelijke ondergrens is waarbij roken niet schadelijk is voor het ongeboren kind, blijft de algemene aanbeveling voor zwangeren om volledig te stoppen met roken. Minderen met roken wordt niet aanbevolen als methode of als alternatief voor stoppen met roken.

Voor meer informatie over vergoedingen, bijvoorbeeld vanuit de aanvullende verzekering, zie Rokeninfo.nl en Ikstopnu.nl.

Lees de factsheet in de bijlage.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)