Marloes Kleinjan nieuw hoofd Jeugd

Marloes Kleinjan nieuw hoofd Jeugd

Marloes Kleinjan is benoemd tot nieuw hoofd van het programma Jeugd. Haar expertise op jeugd, mentale gezondheid en middelengebruik sluit goed aan op de thema’s van het Trimbos-instituut. Hiervoor was ze hoofd van het programma Epidemiologie & Research Support.

Het Trimbos-instituut is verheugd met de benoeming van Prof. dr. Marloes Kleinjan, een bekende collega binnen het instituut en een welbekende naam binnen de ggz. Naast haar functie als hoofd is ze tevens hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht.

Drijfveren, rol en ambities

De overstap naar het programma Jeugd was voor Marloes Kleinjan een logische stap. Ze is al jaren betrokken bij verschillende grote nationale prevalentiestudies naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van jongeren en volwassenen, zoals NEMESIS-2, het Peilstationsonderzoek, EXPLORE en Geluk onder druk?. Ook heeft ze met haar rol als hoogleraar Youth Mental Health Promotion het thema welbevinden van jeugd binnen het Trimbos-instituut een impuls gegeven. Een perfecte aansluiting op haar nieuwe rol als hoofd, wat voor nog meer synergie en kruisbestuiving kan zorgen.

“Hoe zit het nu met het middelengebruik en de mentale gezondheid van jeugd? We weten al veel, maar er zijn ook nog behoorlijk wat witte vlekken! Ik kan niet wachten om hier verder in te duiken. Maar ook: wat kunnen we voor jeugd betekenen op deze onderwerpen en hoe betrekken we jeugd bij onze onderzoeken en programma’s?” Dat zijn vragen die Marloes Kleinjan bezighouden. In haar onderzoek probeert ze de mentale gezondheid en het middelengebruik van jeugd in kaart te brengen en te houden. Het zoeken naar risico- en beschermende factoren van mentale gezondheid en de ontwikkeling van preventieve interventies zijn hier belangrijke onderdeel van. Hiermee wil ze bijdragen aan het ontwikkelen van een effectief mentaal gezondheid- en preventiebeleid.

Hoe zit het nu met het middelengebruik en de mentale gezondheid van jeugd? We weten al veel, maar er zijn ook nog behoorlijk wat witte vlekken!

Aanbod op maat

“Voor sommige doelgroepen binnen de jeugd hebben we al een goed en sluitend preventief aanbod. Voor andere geldt dat minder. Wat missen we, en hoe kunnen we komen tot een sluitend ontwikkelingssensitief- en evidence-based aanbod? Dat willen we goed in kaart brengen. Ik zie kansen om ons aanbod op jeugd verder uit te breiden met preventie, welbevinden, veerkracht en weerbaarheid. Mede hiervoor gaan we binnen het Trimbos-instituut een expertisecentrum mentale gezondheid opzetten.”

Meer verbinding en zichtbaarheid

Marloes Kleinjan komt te werken binnen het programma Jeugd bestaande uit ongeveer 20 medewerkers. Samen met de manager bedrijfsvoering is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het programma. “Waar kan en waar nodig, probeer ik verbindingen te leggen tussen de verschillende programma’s die allemaal iets met jeugd doen. Samen met mijn collega’s zal ik onderzoek blijven doen naar de mentale gezondheid en middelengebruik bij jeugd. Ik zou het mooi vinden als het Trimbos-instituut meer zichtbaarder wordt op dit thema. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.”

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)