Nieuws |

Lancering website Trimbos Expertisecentrum Alcohol

Lancering website Trimbos Expertisecentrum Alcohol

Gistermiddag tijdens de Trimbos Zomersessies heeft het Trimbos-instituut de website van het Expertisecentrum Alcohol gelanceerd. Deze website bevat toegankelijke en wetenschappelijk onderbouwde kennis over alcohol en alcoholpreventie en is bedoeld voor een brede groep van beleidsmedewerkers, uitvoerend professionals en onderzoekers.

Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is één van de thema’s in het Nationaal Preventieakkoord dat later dit jaar gepresenteerd wordt. Het Trimbos-instituut en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hechten er belang aan dat professionals die zich met dit thema bezighouden beschikken over actuele en accurate kennis over alcohol en alcoholpreventie. Met deze nieuwe website draagt het Expertisecentrum Alcohol hieraan bij.

Staatssecretaris Blokhuis: “Als staatssecretaris van VWS vind ik het van groot belang dat professionals kunnen beschikken over actuele en accurate kennis over alcohol en alcoholpreventie. Daarom steun ik het totstandkomen van het Expertisecentrum Alcohol van harte. De gebundelde expertise kan professionals nu helpen in hun dagelijkse werk maar ook in de nabije toekomst een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.”

Over het Expertisecentrum Alcohol

Het Expertisecentrum Alcohol wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ondersteund door een wetenschappelijke adviescommissie. Het expertisecentrum is een platform voor kennis over alcohol en alcoholpreventie voor uitvoerend professionals, beleidsmedewerkers én onderzoekers. Naast de website ontwikkelt het expertisecentrum onder meer een Kennisagenda Alcoholpreventie en organiseert het Kenniskringen en studiedagen.

Up to date over alcohol

De website van het expertisecentrum bevat actuele cijfers over alcoholgebruik bij verschillende doelgroepen en de huidige kennis met betrekking tot de werking van alcohol, risicofactoren voor en gevolgen van (problematisch) alcoholgebruik. Tevens biedt de website inzicht in mogelijkheden voor beleid en interventies en een overzicht van nieuws en lopend onderzoek.

Dossiers

Op de website wordt informatie over alcoholpreventie bij specifieke doelgroepen en binnen uiteenlopende settings gebundeld in dossiers. In deze dossiers wordt achtergrondinformatie gegeven en verwezen naar relevante publicaties en interventies. Zo biedt het dossier ‘Alcohol en gemeenten’ een overzicht van wettelijke kaders, actuele cijfers en hulpmiddelen bij het ontwikkelen van alcoholbeleid. Het dossier ‘Alcohol en 55-plussers’ geeft een overzicht van de risicofactoren en gevolgen van problematisch alcoholgebruik onder deze doelgroep en praktische aanbevelingen voor preventie en signalering.

De website is nu beschikbaar via expertisecentrumalcohol.trimbos.nl

Meer over dit thema