Nieuws |

Lachgasmaterialen herzien: geen onschuldig middel

Lachgasmaterialen herzien: geen onschuldig middel

Lachgas is geen onschuldig middel en er bestaat geen veilige onder- of bovengrens voor gebruik. Dat is de boodschap die duidelijker naar voren komt in de herziene voorlichtingsmaterialen van het Trimbos-instituut. Na het eind vorig jaar verschenen CAM-rapport over de risico’s van lachgas is steeds meer bekend over de risico’s van het middel op korte en langere termijn. De verschillende voorlichtingsmaterialen en interventies – zoals de handreiking voor gemeenten - zijn hier nu grotendeels op aangepast. Alle materialen zijn gratis te downloaden.

In december 2019 verscheen het CAM rapport ‘Risicobeoordeling Lachgas’. Sindsdien zijn verschillende materialen geüpdatet of doorontwikkeld met de feitelijke informatie over lachgas aan de hand van het CAM-rapport, maar ook met de nieuwste cijfers uit de Nationale Drug Monitor (NDM), het Peilstationsonderzoek Scholieren en andere relevante monitors en bronnen. Eind 2020 zijn alle materialen herzien.

Producten die al zijn herzien

Voor eind oktober herzien en beschikbaar

Nieuwe onderzoeken en materialen

We weten nog lang niet voldoende over de gebruikers, risico’s en zowel korte als lange termijn effecten van het gebruik van lachgas. Daarom lopen er ook nog nieuwe onderzoeken en projecten. Zo doen we onderzoek naar lachgasgebruik onder niet-westerse jongeren, waarbij we proberen een beeld te krijgen van lachgasgebruik in deze doelgroep. Ook halen we aanknopingspunten op voor preventie.

We zijn bewust terughoudend met een landelijke voorlichtingscampagne over lachgas. Een dergelijke campagne kan namelijk een onbedoeld tegenovergesteld effect hebben: een mogelijke toename van gebruik door kinderen/jongeren die dat nu niet doen doordat een massamediale campagne ‘normaliserend’ kan werken.

Lees hierover meer in dit blog

Handreiking voor gemeenten

De herziene Handreiking voor gemeenten is eind van het jaar beschikbaar. Hierin zijn dan alle geüpdatete materialen, middelen, afgeronde onderzoeken en andere relevante informatie meteen opgenomen. Voor deze handreiking wordt ook een nieuw overzicht gemaakt van de ontwikkelingen omtrent lachgas die op (ook) op lokaal niveau impact hebben en welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om de beschikbaarheid en verkoop verder in te perken.

Ook bieden we in de handreiking handvatten voor de aanpak van gebruik, het vinden van gebruikers, tips over hoe het gesprek aan te gaan met gebruikers én hoe problematisch gebruik beter kan worden gesignaleerd en aangepakt. Problematisch gebruik is niet alleen overmatig gebruik met (ernstige) gezondheidsgevolgen van dien, maar ook gebruik dat leidt tot overlast en bijvoorbeeld gevaarlijke situaties in het verkeer. De Factsheet lachgas is eveneens eind van dit jaar herzien beschikbaar met alle laatste inzichten erin verwerkt.


Dossier Lachgas

Bekijk het overzicht van alle relevante materialen en informatie over lachgas in ons dossier Lachgas. | Meer info