Nieuws |

Knelpunten en oplossingen harm reduction-voorzieningen in kaart gebracht

Knelpunten en oplossingen harm reduction-voorzieningen in kaart gebracht

Harm reduction-voorzieningen hebben soms ingrijpende maatregelen doorgevoerd in verband met de coronacrisis. Ook zijn hier en daar tal van nieuwe initiatieven gestart. Een en ander verloopt over het algemeen goed, maar er zijn ook knelpunten.

Dat blijkt uit een overzicht dat is opgesteld door Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG. Deze organisaties werken sinds half maart samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

Afhankelijke gebruiker op straat

De maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben ervoor gezorgd dat sommige harm reduction-voorzieningen moesten sluiten. Bijvoorbeeld omdat de anderhalve meter afstand in gebruiksruimten niet gegarandeerd kon worden. Ook blijkt dat sommige steden dakloze gebruikers de straat op sturen.

Voor gebruikers die voor hun dagelijkse behoeften afhankelijk zijn van harm reduction-voorzieningen, kan dit grote gevolgen hebben. Het gaat met name om een extra kwetsbare groep gemarginaliseerde gebruikers van heroïne en basecoke

Creatieve oplossingen

Door knelpunten in kaart te brengen, hebben we suggesties voor verbeteringen kunnen doen. Ook hebben we een overzicht gemaakt van creatieve oplossingen die voorzieningen reeds hebben bedacht om gebruikers te blijven helpen tijdens de coronapandemie.

Meer over dit thema

Harm reduction en corona

Het nieuwe coronavirus stelt harm reduction-voorzieningen voor grote uitdagingen. We brengen knelpunten en oplossingen in kaart. | Meer info