Nieuws |

Kennisupdate cannabis: THC rapport, aanbod en gebruikswijzen

Kennisupdate cannabis: THC rapport

Met 3 nieuwe publicaties levert het Trimbos-instituut nieuwe kennis, cijfers en feiten aan beleidsmakers en professionals voor het cannabisbeleid.

Voor de 20e keer is onderzoek gedaan naar THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast is er een rapport verschenen over aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshops en een factsheet over gebruikswijzen van cannabis en hun effecten en gezondheidsrisico’s.

In het rapport THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj worden de resultaten beschreven van het 20e onderzoek naar de sterkte van de cannabisproducten in Nederlandse coffeeshops. Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,7%, ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Het gemiddelde THC-gehalte van geïmporteerde wiet daalde het afgelopen jaar flink: van 6,6% vorig jaar naar 3,7% dit jaar. Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar met 24,8% echter nog nooit zo hoog (14,9% in 2014. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen geïmporteerde hasj en nederwiet is dat geïmporteerde hasj een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat dan nederwiet.

Aanbod en gebruik cannabisproducten

Op verzoek van het ministerie van VWS is ook het aanbod en gebruik van cannabisproducten in Nederlandse coffeeshops verder onderzocht. Het aanbod in de coffeeshops bestaat nog steeds hoofdzakelijk uit wiet, hasj en joints. Ook rookt de overgrote meerderheid van klanten in de coffeeshop cannabis nog steeds in combinatie met tabak. Er is echter  een duidelijke ontwikkeling te zien in het aanbod, de vraag en het gebruik van alternatieve cannabisproducten.

‘Gezonder’ cannabisgebruik

Er lijkt een nieuw type gebruiker dat cannabis op een ‘gezondere’ manier wil consumeren. Ook zijn er nieuwe cannabisproducten op de markt zoals edibles, concentraten en oliën. Hoe groot de behoefte en de vraag vanuit de consument naar deze nieuwe producten precies is, is niet bekend, wel dat coffeeshopeigenaren graag aan de vraag naar nieuwe producten willen voldoen. Men speelt daarmee ook in op een algemeen rookverbod in de coffeeshops (per 1 juli 2022) zoals aangekondigd in het Nationaal Preventieakkoord. De huidige wetgeving laat dit echter niet toe.

Het is de vraag of er via coffeeshops voldaan kan worden aan zo’n veranderende behoefte. De rol of functie van coffeeshops kan mogelijk veranderen. De kans bestaat dat de coffeeshop zich meer ontwikkelt tot een afhaalpunt van wiet en hasj, en dat gebruikers zich wenden tot alternatieve verkooppunten voor een ‘nieuwe generatie’ cannabisproducten.

Factsheet gebruikswijzen, effecten en risico’s

Wat de effecten en risico’s zijn van de verschillende gebruikswijzen van cannabis, waaronder roken, verdampen en eten, wordt beschreven in een factsheet waarin ook een overzicht is opgenomen van nieuwe cannabisproducten die in Noord- Amerika in opkomst zijn.

Hoewel cannabisgebruik altijd bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, heeft de gebruikswijze van cannabis invloed op de effecten en risico’s. Op basis van de huidige gegevens lijkt het roken van cannabis met tabak schadelijker te zijn dan het puur roken van cannabis. Bij het verdampen van cannabis worden minder schadelijke stoffen ingeademd, maar het veroorzaakt wel sterkere acute effecten. Enerzijds neemt daardoor het risico op overdosering toe.

Aan de andere kant is er minder cannabis nodig om hetzelfde effect te bereiken, waardoor er nog minder blootstelling is aan schadelijke stoffen. Wanneer men cannabis eet (vergeleken met roken of verdampen), treden de effecten later op, is het moeilijker om precies te doseren en kunnen de effecten onvoorspelbaarder zijn dan bij de inhalatie van cannabis waardoor de kans op over­dosering toeneemt. oor de volksgezondheid.

Factsheet: gebruikswijzen cannabis

Bekijk op welke manieren cannabis (hasj en wiet) wordt gebruikt en wat daar de gezondheidsrisico’s van zijn.

Meer info