Nieuws |

Aanbevelingen voor een gezonde werkomgeving arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten moeten gezond en veilig kunnen werken en wonen. Alcohol, drugs en medicijngebruik kan dat in gevaar brengen. Het Trimbos-instituut heeft een infosheet gemaakt met aanbevelingen voor werkgevers om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor arbeidsmigranten.

Door alcohol-, drugs- of medicijngebruik (ADM-gebruik) kunnen onveilige situaties ontstaan op het werk. Iemands gezondheid kan slechter worden en in sommige gevallen raken mensen hun baan en/of woning kwijt. We weten ook dat problemen in de woon-, leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten een groter risico vormen voor problematisch ADM-gebruik. Een taalbarrière en niet weten hoe ze passende zorg kunnen vinden, komen daar nog bij. 

Preventieve aanpak

In de infosheet bevelen we aan om een preventieve aanpak voor ADM-gebruik bekend en belangrijk te maken binnen je bedrijf. Daarnaast raden we aan om een netwerk rondom preventie te vormen. Ook is het belangrijk om cultuursensitief te werken en mogelijke risicofactoren in kaart te brengen en te verkleinen, zoals lange werkdagen, onregelmatige diensten en tijdelijke contracten. Vergroot ten slotte beschermende factoren, zoals een prettige werkomgeving, sociale contacten en een goede tijdsbesteding buiten werktijd. 

De infosheet volgt op de werkconferentie “Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten”, die op 7 december 2023 werd georganiseerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Meer informatie

Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk
Desirée Spronk
Wetenschappelijk medewerker Alcohol