Inzicht in een zeer gewaardeerde zorgpraktijk

Inzicht in een zeer gewaardeerde zorgpraktijk

Stichting Presentie en het Trimbos-instituut hebben samen onderzoek gedaan naar woonzorgboerderij De Hagert om meer inzicht te krijgen in de manier waarop in een zeer gewaardeerde zorgpraktijk gewerkt wordt. Dit onderzoek vond plaats in het kader van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ (Waardigheid en Trots).

Het onderzoek laat allereerst zien dat goede zorg vooral beweging is. Van medewerkers wordt creativiteit en improvisatievermogen gevraagd omdat geen mens en geen dag hetzelfde is. Elke keer opnieuw proberen medewerkers aan te sluiten op hun bewoners. Relationeel werken maakt dat mogelijk.

Het rapport beschrijft hoe de vijf gevonden vormen van relationeel werken (zorg verlenen, samenwerken, leidinggeven, beheren en inrichten) er in de praktijk uitzien. Ook wordt beschreven hoe ze samenhangen en wat de drie sturende perspectieven erachter zijn: een onderliggend mensbeeld, een focus van de medewerker op goede zorg en de waardering als goede zorg door verwanten.

We concluderen dat relationeel zorg verlenen meer is dan de uitvoering van losse handelingen. Het is een verzameling goede gewoontes die voortdurend onderhoud vragen van medewerkers, leidinggevenden en directeuren.

Ruimte voor verpleeghuizen – Waardigheid en Trots

Het onderzoek in de Hagert is uitgevoerd in het kader van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, een onderdeel van het verbeterplan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Hagert is een woonzorgboerderij van ZZG zorggroep en Dichterbij voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De ZZG zorggroep heeft een zorgverbeteringsplan ingediend voor het thema kwaliteit meten en verant¬woorden. Het plan van de ZZG zorg¬groep richt zich op het versterken van de kwaliteit van de zorg en het vinden van passende vormen van verantwoording. Middel daarvoor is allereerst een goed (voor) beeld te geven van de manier waaróp een door bewoners en verwanten zeer gewaardeerde zorgpraktijk werkt. Meer inzicht in een gewaardeerde praktijk moet helpen in het zoeken naar passende manieren van verantwoording.

Onderzoekers

Het onderzoek is uitgevoerd door Jan den Bakker van Stichting Presentie en Bernadette Willemse van het Trimbos-instituut in opdracht van de ZZG zorggroep en Dichterbij.

Contactpersonen

Jan den Bakker, Stichting Presentie, jdenbakker@presentie.nl
Bernadette Willemse, Trimbos-instituut, BWillemse@trimbos.nl

Namens de opdrachtgevers: Hans Vos, directeur ZZG zorggroep, H.Vos@zzgzorggroep.nl

Lees in de bijlage
J. den Bakker, B. Willemse, Goede zorg is beweging. Een beschrijving van sturende perspectieven en relationeel werken binnen De Hagert.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)