Inventarisatie verslavingspreventie door sociale wijkteams

Inventarisatie verslavingspreventie door sociale wijkteams

Samen met Verslavingspreventie Nederland inventariseert het Trimbos-instituut in hoeverre sociale wijkteams alcohol- en drugsgebruik en hiermee gerelateerde problemen tegenkomen, en in hoeverre sociale wijkteams preventieve interventies op het gebied van alcohol en drugs uitvoeren.

Sociale wijkteams kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en terugdringen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik en daarmee samenhangende schade waaronder ziekteverzuim, schulden, huiselijk geweld en kindermishandeling. Aannemelijk is dat een passende preventieve werkwijze op dit gebied de effectiviteit van sociale wijkteams kan versterken.

Lacunes
Naast de inventarisatie van de alcohol–en drugsproblematiek en de uitvoering van preventieve interventies wordt ook nagegaan welke lacunes in kennis en samenwerking sociale wijkteams ervaren rondom alcohol- en drugsgebruik. Beoogd resultaat van het project is een strategische verkenning met aanbevelingen voor het verder versterken van de preventieve functie van sociale wijkteams.

Contact gezocht
Hoe sociale wijkteams omgaan met alcohol- en drugsgebruik, en tegen welke vragen zij aanlopen is niet bekend. Evenmin is er zicht op de mate waarin deze teams zijn toegerust voor het signaleren van problematisch gebruik en het uitvoeren van preventieve interventies.

Graag komen wij in contact met teamleiders van sociale wijkteams, beleidsmedewerkers van gemeenten en GGD-en of andere betrokkenen bij deze teams die in de periode maart-mei 2015 willen meedoen aan een één-op-één interview.

Lees meer over het project in bijgevoegd document.

Lees meer over Verslavingspreventie Nederland.
 
Meer informatie
Els Bransen, 030-2959240, ebransen@trimbos.nl.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)